Hoạt động
Thứ tư 3/3/2021
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: Đại hội các chi bộ trực thuộc (2013-2015)
 
Ngày 16/01/2013.
 
Nâng cao công tác giáo dục quần chúng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Đó là phát biểu nhấn mạnh của đồng chí Đặng Trần Thắng – Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Đại hội chi bộ phòng Hành chính – Tổ chức lần thứ 2 (2013-2015).
 
 

Đ/c Đặng Trần Thắng - Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Nhiệm kỳ 2013 – 2015 chi bộ phòng Hành chính – Tổ chức phấn đấu thực hiện thắng lợi 8 mục tiêu, nhiệm vụ đó là: 100% các đảng viên, 85% quần chúng thuộc chi bộ được tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. 100% cán bộ, đảng viên phấn đấu học làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% Đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; 19 điều Đảng viên không được làm; giới thiệu 100% đảng viên về sinh hoạt và giữ mối liên hệ nơi cư trú theo quy định 76 của Đảng. Hàng năm, 100% đảng viên được xếp loại đảng viên đủ tư các hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 80% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% trở lên được công nhận đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp được từ 01 đến 02 đảng viên mới trở lên. Trong nhiệm kỳ phấn đấu đề nghị Đảng bộ xem xét cử đi học Lý luận chính trị từ 01 đến 02 đảng viên. Hàng năm, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hàng năm Chi bộ tổ chức ít nhất được 02 cuộc kiểm tra chuyên đề, tổ chức tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo phòng Hành chính – Tổ chức  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Đặng Trần Thắng – Bí thư đảng bộ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo chính trị. Bên cạnh đó để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra chi bộ cần nâng cao công tác giáo dục chính trị, đi đôi với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn các công tác đó với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, đẩy mạnh, thường xuyên công tác kiểm tra giám sát đảng. Nâng cao công tác tham mưu bố trí xắp xếp cán bộ, nâng lương, chuyển ngạch, công tác thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ tại cơ quan Văn phòng.
 
Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Đặng Thị Diệu Thúy giữ chức danh Bí thư, Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2013 - 2015 gồm 02 đồng chí.
 

 Các Đại biểu về dự Đại hội tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ HC-TC nhiệm kỳ 2013-2015. 
 
Ngày 17/01/2013.
   
Kiểm soát thủ tục hành chính phải theo hướng đơn giản, tiết kiệm; công tác Tin học - Công báo phải kịp thời, chính xác bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh của cơ quan
 
 

Đ/c Trần Huy Dương - Bí thư Chi bộ TH-CB-KSTTHC nhiệm kỳ 2013-2015 thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội.
 
Đó là Chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Đại hội Chi bộ Tin học – Công báo – Kiểm soát thủ tục hành chính lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2013-2015.
 
Nhiệm kỳ 2013 – 2015, Chi bộ Tin học – Công báo – Kiểm soát thủ tục hành chính đã đề ra 7 mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu cụ thể: Hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng được nghiên cứu, học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo phòng, trung tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Cùng với các chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ văn phòng bảo đảm trật tự  Hàng năm có 100% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ đạt lao động tiên tiến. hàng năm 100% đảng viên hoàn đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ hàng năm được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ phấn đấu bồi dưỡng kết nạp từ 1 đảng viên mới trở lên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 1 đến 2 công chức, viên chức được đi bồi dưỡng trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ trong thời gian qua đồng thời đồng chí nhấn mạnh chi bộ Tin học – Công báo – Kiểm soát thủ tục hành chính là chi bộ đặc thù lãnh chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn của 01 Phòng và 01 Trung tâm nên mỗi đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm mỗi đảng viên trong chi bộ là một chi ủy viên  từ đó nêu cao tinh thần tự học hỏi, tự nghiên cứu, có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải theo hướng đơn giản, tiết kiệm, công tác Tin học - Công báo phải kịp thời, chính xác bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh của cơ quan Văn phòng. Chi bộ cần đưa ra các giải pháp sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc thù của Phòng và Trung tâm; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên cũng như quần chúng gắn với việc thực hiên cuộc vận động học tập và làm theo tấm gượng đạo đức Hồ Chí Minh cũng như việc triển khai Nghị quyêt Trung ương 4 khóa 11 về "một số vấn đề về xây dựng đảng hiện nay"…
 
Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Huy Dương giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
  • Đại hội Chi bộ phòng Quản trị- Tài vụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2015.   (16/01/2013)
  • Đại hội Chi bộ Tổng hợp- Nội chính- Văn xã nhiệm kỳ 2013-2015.   (15/01/2013)
  • Đoàn VĐV Đảng bộ VP UBND tỉnh tham gia giải cầu lông Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VI năm 2012.   (24/02/2012)
  • Năm 2012, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.   (10/02/2012)
  • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác phát triển Đảng.   (04/11/2011)
  • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và trưởng thành.   (27/10/2011)
  • Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác chấp hành Điều lệ Đảng   (26/10/2011)
  • Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh sau 5 năm thực hiện.   (06/07/2011)