Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 3/3/2021
Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 52 từ ngày 17/12 đến ngày 23/12
 
Ban hành quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp; tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013; Hội nghị sản xuất đông xuân….là những hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần từ ngày 03/12 đến ngày 09/12.
 
Văn bản chỉ đạo điều hành.
 
Ban hành quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp.
 
Tại Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 về ban hành quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp. Theo đó đối tượng áp dụng là đồng bào dân tộc thiểu số có đủ 18 tuổi trở lên, đảm bảo sức khoẻ theo quy định, có trình độ học vấn quá thấp (là người có trình độ học vấn dưới lớp 5/12 hoặc là người không biết nói tiếng việt hoặc nói tiếng việt nhưng nói chậm, hiểu chậm tiếng việt, biết đọc chậm nhưng không biết viết hoặc viết chậm hoặc hoàn toàn không biết đọc, biết viết), có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh có nhu cầu học và thi lấy bằng lái xe mô tô hạng A1.
 
Ngoài ra quyết định cũng quy định đối với cơ sở giảng dạy và giảng viên hướng dẫn. Theo đó các cơ sở giảng dạy phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định của bộ Giao thông vận tải; các cơ sở giảng dạy đồng thời được sự chấp thuận của sở Giao thông Vận tải về số lượng học viên, thời gian, địa điểm mở lớp; các giáo viên giảng dạy phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của bộ Giao thông Vận tải đồng thời phải biết nói tiếng dân tộc thiểu số, nếu giảng viên không biết cơ sở đào tạo phải thuê người phiên dịch, kinh phí thuê do cơ sở đào tạo tự chi trả.
 
Các hoạt động khác.
 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghi triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013
 
Theo đó, năm 2013 toàn tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 14%; về cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 28,2 %, Công nghiệp, xây dựng đạt 39%, Dịch vụ 32,8%; GDP bình quân đầu người đạt 14,4 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 179 nghìn tấn. Trồng mới 1.700 ha cây Cao su, 95 ha cây Chè; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc đạt 6%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 430 tỷ đồng; giá trị sản xuất khẩu hàng địa phương trên 6,5 triệu USD;  34 xã đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 40,7% số xã, phường, thị trấn có bác sỹ; 95/108 xã , phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, 74% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 93/96 xã có đường ô tô đến tận trung tâm xã, 83 xã có đường ô tô đi lại quanh năm, 77% số thôn, bản có đường xe máy đi lại thuận lợi; giải quyết việc làm cho 6.500 nghìn người; tỷ lệ hộ nghèo trên 4%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 36,3%. 74% số hộ gia đinh, 57% số thôn bản, khu phố; 84% số cơ quan đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn về văn hóa. Tỷ lệ che phủ rừng 43,6%; 85% dân số đô thị được sử dụng nước sạch, 86% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 96/96 xã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới và triển khai xây dựng NTM tại 93/96 xã.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tỉnh, các huyện, thi xạ̃ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; rà soát, đánh giá kết quả thực nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt được trong năm 2012, đề ra giải pháp cụ thể phù hợp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013; hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn 2013-2015; tập trung đẩy mạnh thâm canh ở nơi có điều kiện, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; rà soát sửa, đổi bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; tăng cương kiểm tra, chỉ đạo tốt hoạt động sản xuất nông nghiệp , triển khai hiệu quả đề án phát tiển chăn nuôi trên địa bàn; triển khai quyết liệt phong trào xây dựng nông thôn mới; chủ động cung ứng giống; tăng cường kiểm tra, quản lý tài nguyên đất; khoáng sản bảo vệ môi trường; tập trung đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sửa dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền; chỉ đạo tổ chức di chuyển xong các hộ dân còn lại của thủy điện Huổi Quảng và thủy điện Lai Châu; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán, thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý, vận hành các công trình sau khi bàn giao; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng của hệ thống các cơ sở đào tạo, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân; thực hiện công khai minh bạch đày đủ các thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, điạ phương; tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước mắt trong quý I năm 2013 các sở, ban ngành các huyện, thi cần tăng cường công tác dự báo tình hình để kịp thời xử lý những diễn biến bất lợi xẩy ra, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ; theo dõi sự biến động giá cả, thời tiết để chủ động tham mưu với UBND tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; giải quyết tốt việc hỗ trợ cho các hộ đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều đón Tết vui vẻ; tăng cường đảm bảo giao thông đi lại cho người dân trước, trong và sau Tết; tuyên truyền vận động người dân không đốt pháo, không thả "đèn trời” trong dịp tết và chống di cư tự do; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao phục vụ cho nhân dân chơi Tết, tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Hội nghị chuẩn bị công tác sản xuất vụ đông xuân
 
Theo bào cáo vụ Đông Xuân 2012-2013, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lai Châu có kế hoạch gieo cấy 5.700 ha bố trí cơ cấu giống hợp lý, đầu tư thâm canh để đạt năng suất 54 tạ/ha, sản lượng đạt 30.594 tấn. Gieo trồng 21.995 ha ngô Đông Xuân, năng suất ước đạt trên 27,7 tạ/ha. Toàn tỉnh trồng 2.075 ha rau, màu, trong đó Thị xã Lai Châu 40ha, huyện Tam Đường 250 ha, huyện Tân Uyên 355 ha, huyện Than Uyên 300ha, Phong Thổ 720 ha, Sìn Hồ 400 ha và Mường Tè 10 ha; năm 2013-2015 phát triển 50 ha cây đào chín sớm, hồng, lê tại 3 xã Giang Ma, Hồ Thầu, Tà Lèng của xã Tam Đường; trồng 74 ha các giống cam Sành V2, đường Canh, quýt tại xã bản Giang, bản Hon; trồng mới 95 ha và trồng tái canh 52 ha cây chè, 1.700 ha cây cao su đại điền; xây dựng vườn giống, vườn ươm quy mô 30 ha. 
  
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Trọng Quảng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp đã đạt được trong năm 2012. Đồng chí nhấn mạnh: Vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng cao đã được quan tâm chỉ đạo; các địa phương không được chủ quan mà cần chủ động các điều kiện cho vụ Đông xuân nhất là việc triển khai gieo lúa đúng khung thời vụ với cơ cấu giống lúa lai, lúa thuần là chủ yếu; làm tốt công tác dự báo tình hình, đẩy nhanh tiến độ trồng cây cao su, trồng rừng.  
 
Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện tổ chức chặt chẽ việc chi trả tiền dịch vụ bảo vệ rừng, các huyện bàn và đăng ký thực hiện mở rộng diện tích ngô theo nguồn vốn do tổ chức Danida tài trợ. Làm tốt công tác kiểm dịch, vận chuyển động vật trong và ngoài tỉnh. Phòng chống rét cho trâu, bò hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra để bảo vệ và giữ ổn định đàn gia súc.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.   (27/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 50 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12   (14/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 49 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12.   (03/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11   (30/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11   (28/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11   (20/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 43 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10   (01/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 42 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10   (17/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 41 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 40 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 39 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9.   (24/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 37 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9.   (12/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 36 từ ngày 27/8 đến ngày 02/9   (05/09/2012)