Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 3/3/2021
Tin tổng hợp nổi bật tuần thứ 51 từ ngày 10/12 đến ngày 17/12.
 
Quy định mức chi cụ thể đối với các hoạt động của mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2015; Ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012; Công bố thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh của các sở Văn hoá thể thao và du lịch, sở Xây dựng, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở Thương binh và xã hội là những hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần từ ngày 03/12 đến ngày 09/12.
 
Văn bản chỉ đạo điều hành.
 
Mức chi đối với các hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 – 2015 (Bốn mô hình hoạt động: hoạt động xây dựng, nhân rộng mô hình trợ giúp trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng; hoạt động duy trì và nhân rộng mô hình phòng ngừa, trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại dựa vào cộng đồng; hoạt động duy trì và nhân rộng mô hình phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực dựa vào cộng đồng; hoạt động xây dựng mô hình phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng) được nêu trong quyết định số 1532 ngày 11/12/2012 cụ thể như sau:
 
Mức chi tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trường học về bảo vệ trẻ em bao gồm: Mức chi hoạt động truyền thanh tại cộng đồng gồm các hoạt động biên tập 75.000 đồng/trang 350 từ, bồi dưỡng phát thanh viên 15.000 đồng/lần; chi cho bồi dưỡng báo cáo viên 200.000 đồng/buổi, chi nước uống 10.000 đồng/người và các hoạt động chi khác nhưng không quá 1.000.000 đồng/ngày.
 
Mức chi tổ chức các cuộc thi về kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em bao gồm: Chi biên soạn đề thi, đáp án, quy chế cuộc thi không quá 500.000 đồng/bộ; chi không quá 300.000 đồng/người/ngày bồi dưỡng hoạt động chấm thi, ban giám khảo cuộc thi, công bố kết quả cuộc thi; chi giải thưởng cấp tỉnh đối với giải tập thể là 1.500.000 đồng, cấp huyện là 1.000.000 đồng, cấp xã là 800.000 đồng, đối với đạt giải của các nhân là: 750.000 đồng/ người đối với cấp tỉnh, 600.000 đồng/người đối với cấp huyện và 500.000 đồng/người với cấp xã….
 
Mức chi cho tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật liên qua đến bảo vệ trẻ em do cấp có thẩm quyền phê duyệ được thực hiện theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 và Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 28/03/2012 của UBND tỉnh về quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
 
Các hoạt động chi và mức chi hỗ trợ trẻ em bị xâm hại bạo lực, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em lang thang, lao động nặng nhọc, vi phạm pháp luật và trẻ em có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt bao gồm chi lập hồ sơ mức chi không quá 30.000 đồng/hồ sơ, chi tiền ăn cho trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp trong thời gian lưu trú tại cơ sở là 40.000 đồng/ngày và không quá 30 ngày; chi hỗ trợ cho người trực tiếp tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em, chi hỗ trợ tiền thuốc chữa bệnh…..
 
Ngoài ra quyết định đối với những hoạt động không được quy định tại quyết định này sẽ được thực hiện theo những quy định nêu tại Thông tư số 181/2011/TTLT:BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/2011 của liên bộ Tài chính – Lao động thương binh và xã hội.
 
Ban hành chương trình công tác năm 2013 của UBND tỉnh
 
Ngày 14/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1562 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 Ban hành chương trình công tác năm 2013 của UBND tỉnh. Theo đó, 48 nội dung sẽ được trình tại các phiên họp UBND tỉnh trong năm 2013. Trong đó có 01 dự thảo đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; 08 tờ trình dự thảo trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại các kỳ họp trong năm 2013.
 
Quyết định cũng giao các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể đối với ngành, đơn vị, địa phương mình thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm của UBND tỉnh, năm bản nề trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh. 
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tin tổng hợp tuần thứ 50 từ ngày 03/12 đến ngày 09/12   (14/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 49 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12.   (03/12/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11   (30/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11   (28/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11   (20/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 43 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10   (01/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 42 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10   (17/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 41 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 40 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 39 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9.   (24/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 37 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9.   (12/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 36 từ ngày 27/8 đến ngày 02/9   (05/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 32 từ ngày 30/7 đến ngày 03/8.   (08/08/2012)