Văn bản mới
Thứ tư 26/9/2018
Tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định Kế hoạch hành động chiến lược tăng trưởng xanh.
 
Ngày 30/11, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Lai Châu.
  
 Tăng trươnh xanh, nhằm xanh hóa các ngành kinh tế hiện có, khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao. ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phàn ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.
  
Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: Giá trị sản phẩm tạo ra từ công nghệ xanh chiếm 42% đến 45% GDP; 80% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; Trên 70% đô thị cấp III, IV, V có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, rác thải đạt tiêu chuẩn; 100% các đô thị có diện tích cây xanh đạt tiêu chuẩn; 100% các xã, phường, thị trấn có các điểm thu gom rác thải, nước thải; 100% chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; 95% chất thải rắn đô thị, 75% chất thải rắn nông thôn được thu gom; 80% chất chải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn; Trên 90% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm; 90% cơ sở kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường; Nâng độ che phủ rừng lên trên 50%.
 
Kế hoạch sẽ phân kỳ thực hiện theo 03 giai đoạn: Giai đoạn 2011 - 2020 tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng cơ chế chính sách, bộ máy quản lý thực hiện chiến lược; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu và công cụ quản lý, bộ chỉ số tiêu chuẩn, quy chuẩn về tăng trưởng xanh; xác định các dự án trọng điểm về tăng trưởng xanh, xanh hóa các ngành sản xuất, một số dự án thí đĩểm về quy hoạch tổng thể kế hoạch phát triển KTXH định hướng tăng trưởng xanh.
  
 Giai đoạn 2021-2030 tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh, điều chỉnh và nâng quy mô triển khai trên cơ sở định kỳ theo dõi, đánh giá; Mở rộng quy mô thí điểm và nhân rộng các quy hoạch tổng thể, các chương trình, dự án trọng điểm; Đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo mô hình nền kinh tế xanh.
    
 Giai đoạn 2031-2050 duy trì bên vững những nội dung về chiến lược tăng trưởng xanh đã thực hiện được ở giai đoạn trước. Tiêp tục rà soát, đánh giá và hoàn thiện các mục tiêu đang triên khai thực hiện.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh   (21/11/2012)
 • Thành lập Ban chỉ đạo CTMTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh giai đoạn 2012-2015   (20/11/2012)
 • Thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Than Uyên   (30/10/2012)
 • Đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.   (26/10/2012)
 • Chỉ thị tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ năm 2012.   (19/10/2012)
 • Lai Châu: Triển khai cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ triển khai xây dựng Đề án.   (16/10/2012)
 • Bãi bỏ QĐ số 23/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng pháp luật   (12/10/2012)
 • Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.   (10/10/2012)
 • Giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh.   (04/10/2012)
 • Thành lập ban chỉ đạo chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 -2015   (01/10/2012)
 • Mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản   (27/09/2012)
 • Lai Châu triển khai dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).   (24/09/2012)
 • UBND tỉnh Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách những tháng cuối năm 2012   (19/09/2012)
 • Lai Châu: Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn   (17/09/2012)
 • Công bố quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu đến 2020   (11/09/2012)