Chỉ đạo nổi bật
Thứ tư 3/3/2021
Tin tổng hợp tuần thứ 49 từ ngày 26/11 đến ngày 02/12.
 
Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020; UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực VII… đó là hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần thứ 49 của UBND tỉnh.
 
Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
 
Đến năm 2015 giá trị sản xuất Công nghiệp đạt 2.979 tỷ đồng và đến năm 2015 đạt 6.814 tỷ đồng.
 
Đó là mục tiêu cụ thể được nêu trong Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 26/11 của UBND tỉnh; theo đó tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 là 59,3%/năm, giai đoạn 2015-2020 đạt 17,4%/năm; cơ cấu ngành công nghiệp – xây dựng trong các ngành kinh tế chiếm tỷ trọng 41% năm 2015 và tăng lên 44% năm 2020.
 
Trong đó ngành khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2015 giá trị sản xuất đạt 671,39 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 943,91 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 39,82%/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt 7,05%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ngành năm 2015 đạt 22,53%, năm 2020 đạt 13,85% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.
 
Ngành chế biến nông lâm thủy sản giá trị sản xuất đến năm 2015 đạt 315,98 tỷ đồng, năm 2020 đạt 530,92 tỷ đồng, tốc độ tặng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 14,06%/năm, năm 2016-2020 đạt 10,93%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ngành chế biến nông lâm sản năm 2015 đạt 19,7%, năm 2020 là 13,93% trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.
 
Giá trị của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng năm 2015 đạt 126,03 tỷ đồng, năm 2020 đạt 150,77 tỷ đồng; tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2011-2015 đạt 19,52%/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt 3,64%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng năm 2015 đạt 4,2%, năm 2020 là 2,2% trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh.
 
Giá trị sản xuất công nghiệp ngành cơ khí, gia công kim loại năm 2015 đạt 97,61 tỷ đồng, năm 2020 đạt 151,81 tỷ đồng; tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2011-2015 đạt 29,9%/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt 9,23%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ngành cơ khí, gia công kim loại năm 2015 đạt 3,28%, năm 2020 là 2,23% trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh.
 
Giá trị sản xuất và phân phối điện, nước năm 2015 đạt 1.721 tỷ đồng, năm 2020 đạt 4.922 tỷ đồng; tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2011-2015 đạt 110%/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt 23,38%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất và phân phối điện, nước năm 2015 đạt 46,2%, năm 2020 là 51,4% trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp toàn tỉnh.
 
Ngoài ra quyết định cũng phê duyệt kế hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống và phát triển các khu, cum công nghiệp trong đó tiếp tục duy trì mở rộng quy mô phát triển các cơ sở, làng nghề hiện có ở các huyện, thị xã như trồng và chế biến chè, mây tre đan, miến dong, dệt thổ cẩm tiến tới tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi hoạt động của các cơ sở sản xuất để tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; đưa tỷ lệ đóng góp của các khu, cụm công nghiệp vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trong tổng giá trị sản xuất kinh tế, góp phần thúc đẩy tích cực trong chuyển biến cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo nhiều việc làm cho địa phương.
 
Một số tình hình khác
 
Đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII về việc công bố Quyết định kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2010 tại tỉnh Lai Châu.
 
Đồng chí Vương Văn Thành - Phó Chủ UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011 - 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013 - 2014, chương trình hỗ trợ 2 huyện Sìn Hồ, Mường Tè theo nội dung ký kết giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với UBND tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ.
Chỉ đạo các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, chuẩn bị tốt các nội dung văn bản trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XIII.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tin tổng hợp tuần thứ 48 từ ngày 19/11 đến ngày 25/11   (30/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 47 từ ngày 12/11 đến ngày 18/11   (28/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11   (20/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 43 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10   (01/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 42 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10   (17/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 41 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 40 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 39 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9.   (24/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 37 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9.   (12/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 36 từ ngày 27/8 đến ngày 02/9   (05/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 32 từ ngày 30/7 đến ngày 03/8.   (08/08/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 31 từ ngày 23/7 đến ngày 29/7.   (30/07/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 23 từ ngày 28/5 đến ngày 03/6/2012   (05/06/2012)