Văn bản mới
Thứ tư 26/9/2018
Ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh
 
Nhằm tạo cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc lập và phê duyệt giá dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh; Ngày 15/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 ban hành đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.
 
Đơn giá dịch vụ được nêu tại quyết định này bao gồm những chi phí cho các hoạt động: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Duy trì cây xanh đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sang công cộng và Duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
 
Quyết định giao sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh đơn giá khi có biến động về giá vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị đầu vào từ 15% đến 20%.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, đồng thời đơn giá quy định tại Quyết định số 35 không điều chỉnh đối với các hợp đồng được ký kết trước khi Quyết định này có hiệu lực.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thành lập Ban chỉ đạo CTMTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh giai đoạn 2012-2015   (20/11/2012)
 • Thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Than Uyên   (30/10/2012)
 • Đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.   (26/10/2012)
 • Chỉ thị tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ năm 2012.   (19/10/2012)
 • Lai Châu: Triển khai cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ triển khai xây dựng Đề án.   (16/10/2012)
 • Bãi bỏ QĐ số 23/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng pháp luật   (12/10/2012)
 • Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.   (10/10/2012)
 • Giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh.   (04/10/2012)
 • Thành lập ban chỉ đạo chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 -2015   (01/10/2012)
 • Mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản   (27/09/2012)
 • Lai Châu triển khai dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).   (24/09/2012)
 • UBND tỉnh Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách những tháng cuối năm 2012   (19/09/2012)
 • Lai Châu: Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn   (17/09/2012)
 • Công bố quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu đến 2020   (11/09/2012)
 • Lai Châu: Quy định mức thù lao đối với người gIữ chức danh lãnh đạo trong các hội đặc thù   (07/09/2012)