Chỉ đạo nổi bật
Thứ năm 4/3/2021
Tin tổng hợp tuần thứ 46 từ ngày 05/11 đến ngày 11/11
 
Ban hành các quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11.… là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.
 
1. Công tác chỉ đạo điều hành.
 
Quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị.
 
Đó là nội dung của Quyết định số 34 ngày 07/11/2012 của UBND tỉnhvề hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
 
Quyết định quy định cụ thể các loại hình hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh bằng các loại hình: Hoạt động vận tải hành kháchbằng xe buýt; hoạt động vận tải hành khách, hàng hoá bằng taxi; hoạt động vận tải hàng hoá bằng các loại xe ô tô khác; hoạt động vận tải phục vụ vệ sinh môi trường và các xe ô tô chở phế thải.
 
Quyết định cũng quy định cụ thể tỷ lệ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật. Theo đó, xe vận tải hành khách phải có ít nhất 02 chỗ dành cho xe lăn của người khuyết tật, có trang bị thiết bị nâng hạ xe lăn phục vụ người khuyết tật; đồng thời doanh nghiệp vận tải khi đăng ký tham gia khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh phải có ít nhất 01/05 hoặc có ít nhất 01 phương tiện trong tổng số phương tiện đăng ký hoạt động trên toàn tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật.
 
Ngoài ra, Quyết định cũng quy định trách nhiệm cụ thể của sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các đơn vị vận tải, của nhân viên phục vụ và quyền nghĩa vụ của hành khách đi trên xe.
 
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở:
 
Quyết định số 1372 ngày 05/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 17 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Các thủ tục ban hành mới thuộc lĩnh vực văn hoá (cấp nhãn kiểm soát băng, đĩa ca nhạc sân khấu; lĩnh vựcxác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập). Các thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung nêu trong quyết định này thuộc các lĩnh vực: Văn hoá (09 thủ tục), Du lịch (06 thủ tục), Thể dục thể thao (02 thủ tục).
 
Quyết định số 1373 ngày 05/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh công bố 24 thủ tục hành chính ban hành mới, 22 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính đề nghị thay thế; 10 thủ tục hành chính bị thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nông nghiệp và PTNT.
 
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11.
 
Trong các ngày từ 09 đến 11 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thường kỳ tháng 11. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến thông qua các dự thảo: Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2012; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về  chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2012; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2013; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2012; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách năm 2013; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2012; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2012; những giải pháp chỉ đạo điều hành và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013.
 
Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, sớm hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình UBND tỉnh phê duyệt trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh.
 
Đồng thời, các ngành cần chuẩn bị tốt công tác Tổng kết năm 2012. Lãnh đạo các đơn vị cần kiểm điểm lại công tác chỉ đạo, điều hành gắn với việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.
 
Về sản xuất nông nghiệp, các ngành chức năng cần sớm hướng dẫn nhân dân chuẩn bị đất, giống, phân bón; chủ động sản xuất vụ đông xuân, phòng chống rét đậm, rét hại trên đàn gia súc; phòng chống cháy rừng mùa khô.
 
Trong xây dựng cơ bản phải rà soát tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các công trình; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đề nghị các chủ đầu tư chia sẻ, giải quyết khó khăn với các doanh nghiệp; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2013, nhất là các công trình liên quan đến kỷ niệm 10 năm chia tách, thành lập tỉnh.
 
Tăng cường quản lý điều hành thị trường, giá cả hàng hóa, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, tập trung vào các địa bàn khó khăn và các đối tượng chính sách, người có công. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; quan tâm giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân…
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tin tổng hợp tuần thứ 45 từ ngày 29/10 đến ngày 04/11   (06/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 44 từ ngày 22/10 đến ngày 28/10.   (05/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 43 từ ngày 15/10 đến ngày 21/10   (01/11/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 42 từ ngày 08/10 đến ngày 14/10   (17/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 41 từ ngày 01/10 đến ngày 07/10   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 40 từ ngày 24/9 đến ngày 30/9   (09/10/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 39 từ ngày 17/9 đến ngày 23/9.   (24/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 37 từ ngày 03/9 đến ngày 09/9.   (12/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 36 từ ngày 27/8 đến ngày 02/9   (05/09/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 32 từ ngày 30/7 đến ngày 03/8.   (08/08/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 31 từ ngày 23/7 đến ngày 29/7.   (30/07/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 23 từ ngày 28/5 đến ngày 03/6/2012   (05/06/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 22 từ ngày 21 đến ngày 27/5   (28/05/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 21 từ ngày 14/5 đến 20/5/2012   (21/05/2012)
 • Tin tổng hợp tuần thứ 20 từ ngày 07/5 đến 13/5/2012   (21/05/2012)