Văn bản mới
Thứ tư 26/9/2018
Thành lập Ban chỉ đạo CTMTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh giai đoạn 2012-2015
 
UBND tỉnh, ban hành Quyết định số 989/QĐ-UBND Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 – 2015. Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT làm Phó Trưởng ban thường trực.
 
Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 – 2015 gồm Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ban dân tộc, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh và môi trường tỉnh.
 
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 – 2015 theo các nội dung, mục tiêu được phê duyệt tại Quyết định số 366/QĐ - TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng ban chỉ đạo phân công.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Than Uyên   (30/10/2012)
 • Đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.   (26/10/2012)
 • Chỉ thị tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ năm 2012.   (19/10/2012)
 • Lai Châu: Triển khai cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ triển khai xây dựng Đề án.   (16/10/2012)
 • Bãi bỏ QĐ số 23/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng pháp luật   (12/10/2012)
 • Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.   (10/10/2012)
 • Giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh.   (04/10/2012)
 • Thành lập ban chỉ đạo chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 -2015   (01/10/2012)
 • Mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản   (27/09/2012)
 • Lai Châu triển khai dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).   (24/09/2012)
 • UBND tỉnh Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách những tháng cuối năm 2012   (19/09/2012)
 • Lai Châu: Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn   (17/09/2012)
 • Công bố quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu đến 2020   (11/09/2012)
 • Lai Châu: Quy định mức thù lao đối với người gIữ chức danh lãnh đạo trong các hội đặc thù   (07/09/2012)
 • Lai Châu: Phê duyệt phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2012   (04/09/2012)