Văn bản mới
Thứ tư 26/9/2018
Đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.
 
Ngày 12/9/2012, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1375/KH – UBND triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo quy định của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.
  
 Mục đích, nhằm góp phần bảo vệ quyền, lợi ích của các bên trong quan hệ cha, mẹ và con, ngăn ngừa, hạn chế những tác động, tranh chấp phát sinh từ việc nuôi con nuôi thực tế, ổn định đời sống nhân dân; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về hộ tịch ở địa phương.
   
Nội dung thực hiện của Kế hoạch gồm: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi thực tế để nhân dân nắm được các quy định của Luật Nuôi con nuôi, nhấn mạnh vào mục đích, ý nghĩa cơ bản của việc đăng ký nuôi con nuôi là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của các bên, ngăn ngừa tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ gia đình; Rà soát, thống kê, đánh giá tình hình nuôi con nuôi thực tế trên địa bàn; Hướng dẫn việc lập hồ sơ đối với trường hợp có nhu cầu đăng ký nuôi con nuôi thực tế; Tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế.
  
 Kế hoạch cũng hướng dẫn lập hồ sơ đối với trường hợp có nhu cầu đăng ký nuôi con nuôi thực tế như sau:
  
- Tờ khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế (theo mẫu TP/CN-2011/CN.03 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi). Trong Tờ khai cần ghi rõ ngày, tháng, năm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi trên thực tế, có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng;
 
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của cha mẹ nuôi;
 
- Bản sao Giấy chứng mình nhân dân hoặc Giấy khai sinh của con nuôi;
 
- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ nuôi (nếu có);
 
- Giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi (nếu có).
 
Trong trường hợp cha mẹ nuôi, con nuôi chưa có/không có nguyện vọng đăng ký, thì phải tôn trọng nguyện vọng của người dân mà không được ép buộc họ đăng ký. UBND cấp xã cần cử cán bộ gặp gỡ, tiếp xúc, tư vấn, tuyên truyền, giải thích cho cha mẹ nuôi, con nuôi nắm rõ về mục đích, ý nghĩa của việc đăng ký nuôi con nuôi, đồng thời vận động người dân tự nguyện đăng ký nuôi con nuôi; không được công bố hoặc công khai thông tin về nuôi con nuôi thực tế của người dân, gây ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống bình thường của người dân.
 
 Kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế được tiến hành theo 04 giai đoạn, thời gian từ tháng  11 năm 2012 đến tháng 12 năm 2015.
   
 Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các giai đoạn của Kế hoạch; UBND các huyện, thị xã; các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Kế hoạch, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội địa phương để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kế hoạch.
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ thị tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Thổ năm 2012.   (19/10/2012)
 • Lai Châu: Triển khai cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ triển khai xây dựng Đề án.   (16/10/2012)
 • Bãi bỏ QĐ số 23/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng pháp luật   (12/10/2012)
 • Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.   (10/10/2012)
 • Giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh.   (04/10/2012)
 • Thành lập ban chỉ đạo chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 -2015   (01/10/2012)
 • Mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản   (27/09/2012)
 • Lai Châu triển khai dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).   (24/09/2012)
 • UBND tỉnh Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách những tháng cuối năm 2012   (19/09/2012)
 • Lai Châu: Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn   (17/09/2012)
 • Công bố quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu đến 2020   (11/09/2012)
 • Lai Châu: Quy định mức thù lao đối với người gIữ chức danh lãnh đạo trong các hội đặc thù   (07/09/2012)
 • Lai Châu: Phê duyệt phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2012   (04/09/2012)
 • Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh   (04/09/2012)
 • Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2012.   (31/08/2012)