Văn bản mới
Thứ tư 26/9/2018
Bãi bỏ QĐ số 23/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng pháp luật
 
Từ ngày 01/5/2012, mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC – BTP ngày 16/3/2012 của liên Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp.
 
Đó là nội dung chính tại Quyết định số số 31/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp.
 
Quyết định cũng quy định đối với các văn bản quy phạm pháp luật đã đươc Hội đồng nhân dân thông qua hoặc đã được Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành trước ngày 01/5/2012 (ngày Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC – BTP ngày 16/3/2012 của liên Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành); thì mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh vẫn được thực hiện theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh.
 
Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.   (10/10/2012)
 • Giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh.   (04/10/2012)
 • Thành lập ban chỉ đạo chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 -2015   (01/10/2012)
 • Mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản   (27/09/2012)
 • Lai Châu triển khai dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).   (24/09/2012)
 • UBND tỉnh Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách những tháng cuối năm 2012   (19/09/2012)
 • Lai Châu: Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn   (17/09/2012)
 • Công bố quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu đến 2020   (11/09/2012)
 • Lai Châu: Quy định mức thù lao đối với người gIữ chức danh lãnh đạo trong các hội đặc thù   (07/09/2012)
 • Lai Châu: Phê duyệt phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2012   (04/09/2012)
 • Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh   (04/09/2012)
 • Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2012.   (31/08/2012)
 • Giao các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013   (30/08/2012)
 • Điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012.   (23/08/2012)
 • Thực hiện nghiêm quy trình ban hành văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính   (14/08/2012)