Văn bản mới
Thứ tư 26/9/2018
UBND tỉnh Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách những tháng cuối năm 2012
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Chử  ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012.
 
Phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách 2012.
  
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã bám sát tình hình thực tế, chủ động và có giải pháp phù hợp trong chỉ đạo điều hành để phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2012 đã được phê duyệt.
 
Trong đó, các đơn vị cần tập trung rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế. 
 
Kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Đôn đốc thu đối với số thuế được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng và theo đúng chế độ quy định.
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng. Đồng thời, tăng cường phòng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới, nhất là các mặt hàng xăng, dầu, thuốc lá, khoáng sản. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục nhà nước định giá, mặt hàng thực hiện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống.
 
Sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả
 
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã phải tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; rà soát, sắp xếp lại, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, xăng dầu, hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước...
 
Bên cạnh đó, phải rà soát, sắp xếp và phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên và thực hiện chi trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp và dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu đã quy định; hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Đối với cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp cần phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ; chỉ cho phép chuyển nguồn để thực hiện chế độ tiền lương mới, chuyển nguồn của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính.
 
Cùng với đó, các Sở, Ban, Ngành, các Ban quản lý dự án, UBND các huyện, thị xã  phải tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA... Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lai Châu: Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn   (17/09/2012)
 • Công bố quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu đến 2020   (11/09/2012)
 • Lai Châu: Quy định mức thù lao đối với người gIữ chức danh lãnh đạo trong các hội đặc thù   (07/09/2012)
 • Lai Châu: Phê duyệt phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2012   (04/09/2012)
 • Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới trên địa bàn tỉnh   (04/09/2012)
 • Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2012.   (31/08/2012)
 • Giao các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã xây dựng chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013   (30/08/2012)
 • Điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2012.   (23/08/2012)
 • Thực hiện nghiêm quy trình ban hành văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính   (14/08/2012)
 • Quy định đơn giá tri trả cho người trực tiếp làm công việc duy tru, bảo dưỡng mốc giới đường biên   (06/08/2012)
 • Tăng cường việc phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh   (03/08/2012)
 • Quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm(%) tài sản đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ   (26/07/2012)
 • Tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ.   (04/07/2012)
 • Lai Châu quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách...   (14/06/2012)
 • Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng.   (08/06/2012)