Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đương nhiệm
Thứ tư 2/12/2020
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Cao Sơn
 
   
 
 Điều hành các hoạt động của cơ quan Văn phòng, phân loại và xử lý văn bản khi được Chánh Văn phòng giao;
    
Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Phát triển Nông Lâm Ngư nghiệp, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; tái định cư các thuỷ điện; thương mại, xúc tiến đầu tư, dịch vụ, ngân hàng; kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp; quản lý tài sản công, vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp; lao động, thương binh và xã hội, cứu trợ nhân đạo; văn hóa, thể thao và du lịch; hành chính công; tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; các Hội đặc thù, Hội nghề nghiệp, Doanh nghiệp;
  
Theo dõi Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới giai đoạn 2016 2020 và các chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực phân công, theo dõi;
   
Tham mưu cho thường trực UBND, Chủ tịch UBND tỉnh duy trì lịch tiếp công dân, đối thoại nhân dân định kỳ theo quy định;
  
Phụ trách Phòng Kinh tế ngành TĐC; trực tiếp chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phòng, trung tâm khác có liên quan theo lĩnh vực phân công theo dõi; được ủy quyền làm chủ tài khoản thứ 3 của cơ quan Văn phòng;
  
Ký các văn bản của cơ quan Văn phòng thuộc lĩnh vực phân công; được thẩm định, ký trình thường trực UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; ký thẩm định, kiểm tra, trình Chánh Văn phòng các nội dung thuộc lĩnh vực phân công, theo dõi mà Chánh Văn phòng ký trình trường trực UBND tỉnh.
 
Thay mặt Chánh Văn phòng trong các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.
   
(Quyết định 1539/QĐ-VPUBND, ngày 28/10/2020)
 
Ban biên tập
 print   send mail