Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
 
Ngày 28/10/2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định 1539/QĐ-VPUBND Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
  
 Đồng chí Vũ Huy Hòa - Chánh Văn phòng
 
 Phụ trách chung Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng): Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND), Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
 Theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Cải cách hành chính; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công; chủ trương đầu tư; các chương trình, dự án đầu tư, mua sắm công; giao thông; công nghiệp; xây dựng và đô thị; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ; y tế, dân số; thông tin và truyền thông và những nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao;
 
 Phụ trách công tác tổ chức bộ máy cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Văn phòng;
 
 Phân loại và xử lý văn bản đến; ký các văn bản của cơ quan Văn phòng thuộc lĩnh vực phân công; thẩm định, ký trình thường trực UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; ký trình thường trực UBND tỉnh theo lĩnh vực theo dõi, kế hoạch làm việc, chương trình công tác, giấy mời họp; chủ trương đầu tư, chương trình dự án, mua sắm công.
 
 Giúp Chủ tịch giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh;
 
Theo dõi Tổ giúp việc Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Trực tiếp phụ trách: Phòng Văn xã; Phòng Hành chính Tổ chức; Phòng Kiểm soát TTHC; Trung tâm Tin học Công báo; là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan Văn phòng;
 
Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
 
 Đồng chí Trần Cao Sơn - Phó Chánh Văn phòng
 
 Điều hành các hoạt động của cơ quan Văn phòng, phân loại và xử lý văn bản khi được Chánh Văn phòng giao;
 
Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Phát triển Nông Lâm Ngư nghiệp, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; tái định cư các thuỷ điện; thương mại, xúc tiến đầu tư, dịch vụ, ngân hàng; kinh tế tập thể, hợp tác xã, doanh nghiệp; quản lý tài sản công, vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp; lao động, thương binh và xã hội, cứu trợ nhân đạo; văn hóa, thể thao và du lịch; hành chính công; tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; các Hội đặc thù, Hội nghề nghiệp, Doanh nghiệp;
 
 Theo dõi Chương trình mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới giai đoạn 2016 2020 và các chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực phân công, theo dõi;
 
Tham mưu cho thường trực UBND, Chủ tịch UBND tỉnh duy trì lịch tiếp công dân, đối thoại nhân dân định kỳ theo quy định;
 
Phụ trách Phòng Kinh tế ngành TĐC; trực tiếp chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phòng, trung tâm khác có liên quan theo lĩnh vực phân công theo dõi; được ủy quyền làm chủ tài khoản thứ 3 của cơ quan Văn phòng;
 
  
ký trình thường trực UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; ký thẩm định, kiểm tra, trình Chánh Văn phòng các nội dung thuộc lĩnh vực phân công, theo dõi mà Chánh Văn phòng ký trình trường trực UBND tỉnh.
 
Thay mặt Chánh Văn phòng trong các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.
 
Đồng chí Phạm Hồng Thái  -  Phó Chánh Văn phòng
 
Điều hành các hoạt động của cơ quan Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng, phân loại và xử lý văn bản khi được Chánh Văn phòng giao; chuẩn bị các báo cáo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (giúp Chánh Văn phòng);
 
 Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu đối với các lĩnh vực: Tài chính, giải ngân; tài nguyên và môi trường; quốc phòng an ninh; thanh tra, tư pháp, thi hành án; nội vụ, địa giới hành chính, công tác nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, thanh niên; giảm nghèo; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; ngoại vụ;
 
Quản lý, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán, quản trị; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; công đoàn, tự vệ và các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao của cơ quan Văn phòng;
 
Theo dõi Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020 và các chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực phân công, theo dõi;
 
Phụ trách Phòng Tổng hợp Nội chính; Phòng Quản trị - Tài vụ và các phòng, ban khác có liên quan theo lĩnh vực phân công theo dõi; được ủy quyền làm chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan Văn phòng;
 
 Ký các văn bản của cơ quan Văn phòng thuộc lĩnh vực phân công; được thẩm định, ký trình thường trực UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; ký thẩm định, kiểm tra, trình Chánh Văn phòng các nội dung thuộc lĩnh vực phân công, theo dõi mà Chánh Văn phòng ký trình trường trực UBND tỉnh.
 
Thay mặt Chánh Văn phòng trong các Ban Chỉ đạo, Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh; Tổ trưởng Tổ giúp việc BCS Đảng UBND tỉnh.
 
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng phân công.
 
Ban Biên Tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)
 • Thành lập Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Văn   (24/09/2020)
 • Tuyên truyền cho triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (16/09/2020)
 • Công bố công khai kinh phí mua xe ô tô năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (03/09/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay   (31/08/2020)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 9/2020   (27/08/2020)
 • Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ VP UBND tỉnh(2020 - 2025)   (25/08/2020)
 • Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025   (25/08/2020)
 • Kết luận của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh về công tác văn phòng tháng 7/2020   (10/08/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19   (10/08/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh từ tháng 8 năm 2020   (05/08/2020)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2020   (04/08/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020   (22/07/2020)
 • Hội nghị Học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020   (17/07/2020)