Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ hai 30/11/2020
Kết luận của đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc ngày 15/10/2020
 
Sau khi xem xét, ngày 15 tháng 10 năm 2020, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các cơ quan gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Than Uyên, các Công ty Cổ phần cao su trên địa bàn tỉnh tiến hành họp, bàn, thống nhất phương án giải quyết.
 
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân góp đất trồng cao su; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Hà Trọng Hải- Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:
 
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, các Công ty cao su giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quản lý sử dụng đất trồng cao su, góp đất, ăn chia sản phẩm cao su; tiếp tục cử cán bộ chuyên môn giúp huyện Sìn Hồ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kịp thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định.
 
2. UBND các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Than Uyên:
 
- Chỉ đạo Tổ công tác của huyện phối hợp chặt chẽ với các Công ty cao su tiếp tục kiểm tra thực tế việc trùng thửa, trùng tên trong việc đo đạc quy chủ, cấp giấy chứng nhận, giải quyết vướng mắc về đất đai đối với các hộ góp đất trồng cao su; kê khai để cấp giấy chứng nhận đối với diện tích chưa cấp giấy và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Quy định rõ trách nhiệm của Tổ công tác, UBND các xã và các công ty cao su trong việc phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc về đất đai, góp đất, ăn chia sản phẩm cao su.
- Tăng cường tuyên truyền, giải thích nguyên nhân, lý do giảm diện tích so với diện tích được hỗ trợ trước kia, sự chồng lấn giữa các hộ, sai sót trong quá trình lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận để tạo được sự đồng thuận của người dân góp đất.
- Trực tiếp làm việc với UBND các xã, thôn, bản và người dân để giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền của Tổ công tác huyện; chỉ đạo Tổ công tác giúp UBND các xã hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận và chứng thực hợp đồng góp đất theo quy định.
3. Các Công ty Cổ phần cao su trên địa bàn tỉnh:
- Phối hợp với UBND các huyện rà soát, xác định lại diện tích đã thực hiện đo đạc, hỗ trợ chuyển đổi đất, giao đất cho các Công ty trồng cao su nhưng đến nay các Công ty không còn nhu cầu sử dụng để bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định.
 
- Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác của huyện tiếp tục kiểm tra thực tế việc trùng thửa, trùng tên trong việc đo đạc quy chủ, cấp giấy chứng nhận, giải quyết vướng mắc về đất đai đối với các hộ góp đất trồng cao su và ký hợp đồng góp đất.
 
- Chuyển toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cao su cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện quản lý theo đúng hợp đồng đã ký kết; photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng góp đất trồng cao su cho người dân.
 
- Cung cấp các số liệu về diện tích góp đất, diện tích trồng cao su, diện tích không trồng cao su trả về xã, diện tích, năng suất, sản lượng cao su đã cho thu hoạch về UBND các xã, huyện phục vụ theo dõi, quản lý, xây dựng phát triển kinh tế xã hội của xã, huyện.
 
- Hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định, thống nhất giá trước khi chi trả tiền cho người dân tham gia góp đất trồng cao su; cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu quyết toán liên quan đến cơ sở tính toán quy về giá thu mua mủ cao su; phối hợp với Cục Thuế tỉnh để thống nhất việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân của người dân tham gia góp đất theo đúng quy định (nếu có).
 
4. Thời gian giải quyết, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp) trước ngày 30/11/2020 (riêng huyện Sìn Hồ trước ngày 31/12/2020).
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2020   (13/10/2020)
 • Kết luận của Phó Trưởng ban TT BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Tống Thanh Hải tại cuộc họp giao BCĐ   (01/09/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2020   (01/09/2020)
 • Kết luận của Phó CT Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải tại Hội nghị trực tuyến BCĐ xây dựng CP điệ   (25/08/2020)
 • Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo tại giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19   (07/08/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 7/2020   (05/08/2020)
 • Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh phiên họp tháng 6 năm 2020   (22/07/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2020   (29/05/2020)
 • Kết luận của Đ/c Trần Tiến Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ngày 26/3/2020   (26/03/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo   (17/03/2020)
 • Kết luận của ĐC Trần Tiến Dũng tại cuộc kiểm tra DA hồ Xà Dề Phìn(Sìn Hồ)   (11/03/2020)
 • Kết luận của đ/c Trần Tiến Dũng-Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh   (10/03/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh   (03/03/2020)
 • Kết luận của Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh   (27/02/2020)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCov   (01/02/2020)