Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ hai 24/1/2022
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020
 
UBND tỉnh đánh giá  tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.
 
với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả khả quan.
 
Các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và toàn diện các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”. Công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt được kết quả quan trọng, kiểm soát tốt dịch bệnh, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, được sự ủng hộ cao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Nhân dân và Doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân, đồng sức, đồng lòng với Chính quyền trong công tác phòng, chống dịch. Thông qua công tác phòng chống Covid-19 đã thể hiện được năng lực, sự đoàn kết thống nhất của cấp ủy, chính quyền, toàn xã hội.
  
Triển khai mạnh và hiệu quả việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình hình mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ký số, giải quyết dịch vụ công trên môi trường mạng, họp trực tuyến, họp qua phần mềm; triển khai thực hiện phần mềm họp không giấy tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh qua hệ thống phần mềm.
  
Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, tích cực tuyên truyền và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án đã được ban hành để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; cân đối bố trí đủ nguồn vốn thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất ngay từ đầu năm; tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ. Nhiều chỉ tiêu cao hơn cùng kỳ và đã đạt, vượt kế hoạch đề ra như: trồng mới chè vượt 26,7% kế hoạch, trồng rừng vượt 8,5% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng vượt 0,3% kế hoạch, giá trị xuất nhập khẩu vượt 4,8% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước,.... Chương trình xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, toàn diện góp phần tích cực vào việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở khu vực nông thôn; đã lựa chọn được 23 sản phẩm OCOP.
  
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng: Trong năm học 2019-2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng chất lượng giáo dục vẫn được đảm bảo, tổng kết năm học tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng so với năm học trước, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt cao. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện; kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt công tác cách ly, không để lây lan trong cộng đồng. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… Kịp thời hỗ trợ người lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, chủ động trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.
  
Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội song giải ngân vốn đầu tư công tăng 7,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước, là một trong các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước, đã tạo nguồn lực cho xã hội và thúc đẩy sản xuất tiêu dùng. Tăng cường huy động vốn đầu tư cho phát triển, thu hút đầu tư, tập trung chỉ đạo quyết toán công trình tái định cư, rà soát, báo cáo Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn còn dư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng tái định cư thủy điện Lai Châu.
  
 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định, giải quyết được một số vụ việc phức tạp, kéo dài, số lượt công dân và số lượng đơn thư gửi đến các cơ quan hành chính nhà nước giảm mạnh so với vùng kỳ năm trước.
 
Công tác đối ngoại được duy trì, tăng cường hợp tác với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đặc biệt là trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thủ tục để sửa chữa kè gia cố cầu hữu nghị Việt Trung; đề xuất, báo cáo Chính phủ để nâng cấp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế (Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 07/5/2020).
 
Chủ quyền biên giới Quốc gia luôn được giữ vững, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh điểm nóng, góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Cùng với đó UBND tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch trong các tháng  còn lại của năm 2020 đó là:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV thông qua và Kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Chủ động rà soát, đánh giá cụ thể kết quả từng chỉ tiêu, chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế để có những giải pháp thiết thực, hiệu quả thực hiện trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2020. Chuẩn bị tốt các nội dung trình phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm đảm bảo tiến độ, chất lượng; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tập trung triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030.
 
Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về các chính sách hỗ trợ, phát triển sản xuất nông nghiệp. Tập trung thu hoạch lúa mùa, chỉ đạo sản xuất vụ thu, đông đảm bảo tiến độ; chỉ đạo tăng diện tích cây trồng vụ đông để phục vụ tết nguyên đán và tăng thu nhập cho nhân dân. Chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để có biện pháp pháp phòng, chống kịp thời; triển khai phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chỉ tái đàn ở nơi đảm bảo điều kiện. Tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô.
 
Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh tại Văn bản số 1505/UBND-KTN ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, đấu tranh chống hàng giả và gian lận thương mại. Triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa của địa phương. Thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng phương tiện, giá cước vận tải trong điều kiện diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp; tăng cường phương tiện vận tải nhằm phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của Nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm xe quá tải,…
 
Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát, theo dõi tiến độ từng dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải ngân; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán, không dồn vào cuối năm; khẩn trương quyết toán, bàn giao các dự án hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng. Thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 để đảm bảo kết quả giải ngân đạt cao nhất.
 
Thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế theo Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 12/8/2020 của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên đại bàn tỉnh Lai Châu. Thực hiện quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định.
  
Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội:
 
Thực hiện các mục tiêu giáo dục năm học 2020 – 2021 theo Chỉ thị năm học của UBND tỉnh. Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa. Chuẩn bị các điều kiện triển khai lựa chọn, tập huấn sách giáo khoa lớp 2; biên soạn chương trình giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6. Thực hiện kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020.
 
Duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác dự phòng và điều trị; tiếp tục giám sát chặt chẽ, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cấp xã; xây dựng mô hình trạm y tế xã, phòng khám đa khoa hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và lập hồ sơ quản lý sức khỏe của người dân bằng sổ điện tử tại 15 xã trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, công nhận các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo kế hoạch.
 
Thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống và điều kiện sống cho người dân, không để người dân bị thiếu đói, đặc biệt là trong mùa giáp hạt. Đôn đốc chỉ đạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020; tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2020. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021.
 
Hoàn thiện đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; tập trung tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo quy định. Triển khai thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 2020 (theo Bộ chỉ số DDCI đã ban hành).
 
Quan tâm nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa khiếu kiện đông người vượt cấp góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 
Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa khiếu kiện đông người, vượt cấp; chỉ đạo các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn động
  
Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo đúng kế hoạch, chỉ thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017-2021” năm 2020.
 
Ban biên tập
 print   send mail