Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 2/12/2020
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9
 
Chuẩn bị kỹ lưỡng các công tác đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lập quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư... Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chỉ đạo thực hiện tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 được tổ chức ngày 23/9.
 
           
Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu tập trung tham gia vào: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; báo cáo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.
    
Theo đó, 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, Nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả khả quan, nổi bật là: Kiểm soát tốt dịch bệnh, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, được sự ủng hộ cao của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; một số các chỉ tiêu về nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra (trồng mới chè vượt 26,7% kế hoạch, trồng rừng vượt 8,5% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng vượt 0,3% kế hoạch,...); giá trị xuất nhập khẩu vượt 4,8% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.
 
   
Đặc biệt, trong 9 tháng, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội song giải ngân vốn đầu tư công tăng 7,2 điểm % so với cùng kỳ năm trước (Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2020 là 2.270,1 tỷ đồng giải ngân đến ngày 15/9/2020 đạt 1.256,91 tỷ đồng, bằng 55,37% tổng kế hoạch).
 
Trong năm học 2019 - 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng chất lượng giáo dục vẫn được đảm bảo, tổng kết năm học tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng so với năm học trước. Hoàn thành chi trả 100% hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, với kinh phí đã chi trả 125,024 tỷ đồng; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân. Thông qua các chương trình dự án về phát triển kinh tế, xã hội, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 5.532 lao động, đạt 74,69% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động 40 người; tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho 4.500 người, đạt 75% kế hoạch…
     
Kết luận về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng nhắc lại những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đặc biệt là với một khối lượng công việc lớn, ngày càng nhiều như: Tính đến 15/9, UBND tỉnh đã tiếp nhận 19.527 văn bản đến các loại; đã ban hành 6.135 văn bản các loại để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đề ra; đã giải quyết tới 11.567 hồ sơ, đạt 99,5% trước và đúng hạn... Đồng chí Chủ tịch ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, đã vượt qua những khó khăn, thách thức trong tình hình thiên tai, dịch bệnh để hoàn thành nhiệm vụ.
  
Chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị những tháng còn lại của năm 2020 các cấp, các ngành cần tập trung: Chuẩn bị kỹ lưỡng các công tác đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung lập quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục quan tâm công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.
  
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng tập trung một số nhiệm vụ sau: Kịp thời phòng, chống các loại dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, thực hiện tái đàn ở nơi có điều kiện; sớm đề xuất việc chấm dứt trồng một số loại cây không phù hợp tại một số địa phương; tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tham mưu sớm phương án để triển khai có hiệu quả Nghị quyết về nông nghiệp mà HĐND tỉnh đã ban hành; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; tập trung xây dựng, rà soát các nhiệm vụ khoa học công nghệ sát với nhiệm vụ của tỉnh; quan tâm xây dựng Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng cường công tác kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, hạn chế các sản phẩm nhập lậu trên thị trường; xử lý nghiêm các điểm khai thác khoáng sản trái phép; xây dựng các kế hoạch kích cầu du lịch; tăng cường kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia, các chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng khó; tăng cường đào tạo nguồn lực lao động; quyết liệt và không lơ là chủ quan trong triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19...
  
Tổng kết các chiến lược, nghị quyết, đề án về dân tộc và nông nghiệp, nông thôn, y tế cơ sở
 
Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu cũng dành thời gian tham gia vào: Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025”; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020; Báo cáo tổng kết Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg giai đoạn 2011 - 2020.
     
Theo đó, sau 6 năm triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả bước đầu. Chiến lược đã được cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của tỉnh thực hiện phân công, phân nhiệm cụ thể cho tất cả các cấp, các ngành trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn được quan tâm. Bộ máy quản lý điều hành các chính sách dân tộc được thành lập và kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Công tác lồng ghép các nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc được quan tâm và đạt được những kết quả bước đầu. Các chính sách được đầu tư, hỗ trợ đã phát huy có hiệu quả trong việc xóa đói giảm nghèo và tạo ra được việc làm đem lại thu nhập tương đối ổn định cho bà con Nhân dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng...
  
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, 16/23 mục tiêu Nghị quyết đặt ra được hoàn thành, trong đó có 9/23 mục tiêu đã đạt vượt Nghị quyết như: Diện tích trồng chè mới, tổng diện tích chè, diện tích cây ăn quả ôn đới, sản lượng cá nước lạnh, thể tích và sản lượng nuôi cá lồng, trồng rừng mới, tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ sản xuất được triển khai đồng hộ, hiệu quả; nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất... Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều ngành nghề truyền thống được khôi phục và mở rộng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; có 2/3 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đạt trên 88% kế hoạch Nghị quyết đề ra...
     
Tổng kết Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg giai đoạn 2011 - 2020 đã hoàn thành đạt và vượt 8/14 chỉ tiêu. Đề án cũng đã mang lại những hiệu quả có ý nghĩa rất thiết thực như: Hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, nhất là hệ thống giao thông; Đề án đã cùng với các chính sách hỗ trợ khác tạo động lực giúp người dân phát triển về mọi mặt. Nguồn vốn của Đề án đã tập trung giải quyết những khó khăn của người dân tộc La Hủ, Mảng, Cống mà những chính sách trước đây không đủ nguồn lực thực hiện; các chính sách hỗ trợ của Đề án đã góp phần giải quyết những khó khăn về đời sống cho người dân, thực hiện định canh định cư, làm nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất; bước đầu tạo điều kiện cho học sinh con hộ nghèo người dân tộc La Hủ đến trường, được hỗ trợ chi phí ăn, học giúp tăng tỷ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng giáo dục; góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe cho phụ nụ mang thai, sinh nở...
 
Kết luận về các nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự quan trọng của các Nghị quyết, Đề án. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của đại biểu; trong báo cáo tổng kết cần có sự đánh giá khái quát, phân tích kỹ, có sự so sánh để làm rõ hiệu quả đạt được; làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm rút ra làm tiền đề cho việc xây dựng các Đề án trọng điểm tiếp theo; đồng thời cần bổ sung thêm các đề xuất trong thời gian tới...
 
 
Đinh Lan
 print   send mail