Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch cấp xã
Thứ hai 17/12/2018
Đăng ký lại việc khai tử
 
21. Đăng ký lại việc khai tử
Trình tự thực hiện:
Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ,  ngày nghỉ)
- Trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và xuất trình chứng minh nhân dân.
Bước 3: Nhận kết quả:
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ  ngày nghỉ)
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 - Tờ khai đăng ký lại việc tử (theo mẫu quy định);
- Trường hợp đăng ký lại việc tử tại UBND cấp xã không phải nơi đương sự đã đăng ký khai tử trước đây thì trong tờ khai phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử xác nhận về việc đã đăng ký;
- Văn bản ủy quyền cho người khác làm thay có công chứng hoặc chứng thực hợp lệ (nếu người yêu cầu đăng ký lại việc tử không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch).Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần xác minh thì thời hạn kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·                Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng tử
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký lại việc tử. (Mẫu STP/HT-2006-KT)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc tử đã được đăng ký nhưng bản chính Giấy chứng tử và sổ đăng ký khai tử đã bị mất, hư hỏng không sử dụng được.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 01/4/2006;
Ø     Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch (Có hiệu lực ngày 14/3/2006.);
Ø     Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/ 2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Ø     Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy dịnh của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai tử   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc sinh   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh quá hạn   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh   (21/06/2012)
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài   (21/06/2012)
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới   (21/06/2012)
 • Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác   (21/06/2012)
 • Đăng ký đăng ký việc thay đổi, cải chính cho trẻ em dưới 14 tuổi,   (21/06/2012)
 • Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ   (21/06/2012)
 • Đăng ký việc giám hộ   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới   (21/06/2012)
 • Đăng ký nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới   (21/06/2012)