Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch cấp xã
Thứ bảy 23/3/2019
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
 
17. Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
Trình tự thực hiện:
Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ:
 Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ  ngày nghỉ)
- Khi đến nộp hồ sơ, đương sự đến đăng ký phải nộp:
- Công chức tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết ngay trong ngày hoặc viết giấy hẹn trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để người đến nộp hồ sơ chuẩn bị lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả:
- Nhận kết quả tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian trả kết quả: vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ).
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 - Biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi do Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập.
- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu gia đình (đối với cá nhân); giấy giới thiệu (đối với tổ chức)
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
Giải quyết ngay trong ngày
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân, Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·                Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy khai sinh.
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 01/4/2006;
Ø     Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch (Có hiệu lực ngày 14/3/2006.);
Ø     Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/ 2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Ø     Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy dịnh của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Đăng ký khai sinh quá hạn   (21/06/2012)
 • Đăng ký khai sinh   (21/06/2012)
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài   (21/06/2012)
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới   (21/06/2012)
 • Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác   (21/06/2012)
 • Đăng ký đăng ký việc thay đổi, cải chính cho trẻ em dưới 14 tuổi,   (21/06/2012)
 • Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ   (21/06/2012)
 • Đăng ký việc giám hộ   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới   (21/06/2012)
 • Đăng ký nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới   (21/06/2012)
 • Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi   (21/06/2012)
 • Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi   (21/06/2012)