Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch cấp xã
Thứ hai 21/1/2019
Đăng ký lại việc kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới
 
12. Đăng ký lại việc kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú tại khu vực vùng biên giới với công dân nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý và viết giấy hẹn giao cho 02 bên nam, nữ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Nhận kết quả:
- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Thời gian: vào các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định)
- Trình tự trả kết quả: Cán bộ Tư pháp đăng ký ghi vào biểu mẫu và sổ đăng ký, Đại diện Uỷ Ban nhân dân yêu cầu hai bên nam nữ ký vào sổ và giấy chứng nhận kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam nữ.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 - Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu quy định).
- Trong trường hợp đăng ký lại kết hôn tại UBND cấp xã không phải nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì tờ khai đăng ký lại việc kết hôn phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng kết hôn trước đây về việc đã đăng ký.
- Trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy chứng nhận kết hôn đã được cấp trước đây.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết:
Trong 05 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; (trường hợp phải xác minh không kéo dài thêm không quá 05 ngày)
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·                Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
(Mẫu STP/HT-2006-KH.2)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hai bên nam nữ phải có mặt khi thực hiện các thủ tục đăng ký kết hôn.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ;
Ø     Nghị định số 69/2006/NĐ - CP ngày 21/7/2006 cuả chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2002/NĐ - CP ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ;
Ø     Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 01/4/2006.
Ø     Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy dịnh của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.
Ø     Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch (Có hiệu lực ngày 14/3/2006).
Ø     Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/ 2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng