Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch cấp xã
Thứ ba 23/7/2019
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác
 
8. Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ gồm:
Bước 2: Nộp hồ sơ.
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ ngày nghỉ)
- Cá nhân đến giao dịch cần xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân của người đứng khai (để đối chiếu);
- Công chức tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để đương sự bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 3: Nhận kết quả:
- Địa điểm: Tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ ngày nghỉ)
- Trình tự trả kết quả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình phiếu nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả;
 + Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy uỷ quyền và giấy chứng minh nhân dân của cả 02 người (người uỷ quyền và người được ủy quyền). Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, ruột của người ủy quyền thì không cần có văn bản ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 - Giấy tờ hộ tịch của người cần điều chỉnh hộ tịch hoặc các giấy tờ khác có liên quan để làm căn cứ cho việc điều chỉnh hộ tịch.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
Giải quyết ngay trong ngày; Trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·                Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Nội dung trong sổ Hộ tịch và các giấy tờ khác đã được điều chỉnh
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 01/4/2006;
Ø     Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Ø     Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch (Có hiệu lực ngày 14/3/2006.);
Ø     Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/ 2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng