Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch cấp xã
Thứ bảy 23/3/2019
Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ
 
6. Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Nộp hồ sơ:
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ  ngày nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho đương sự.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin để đương sự bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả:
- Địa điểm: tại trụ sở UBND cấp xã
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ  ngày nghỉ)
- Trình tự trả kết quả:
+ Người đến nhận kết quả xuất trình phiếu nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả.
 + Trường hợp ủy quyền nhận kết quả thì phải có giấy uỷ quyền và giấy chứng minh thư nhân dân của cả 02 người (người uỷ quyền và người được ủy quyền)
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
 - Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ (Mẫu STP/HT-2006-GH.4).
- Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây và xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
- Xuất trình các giấy tờ cần thiết chứng minh đủ điều kiện chấm dứt.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết:
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
·                Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
Lệ phí:
Không quá 5.000đ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ
(Mẫu STP/HT-2006-GH.4)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø     Bộ luật Dân Sự số 33/2005/QH11 ngày 14-6-2005. (có hiệu lực từ ngày 01-01-2006);
Ø     Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký quản lý hộ tịch, có hiệu lực ngày 01/4/2006;
Ø     Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu hộ tịch.
Ø     Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/ 2005/NĐ-CP ngày 27/12/ 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Ø     Thông tư 97/2006/TT - BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

 

 Tải về: Mẫu đơn, tờ khai

 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng