Sở Tài chính
Thứ năm 26/4/2018
Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.
 
2. Thẩm tra phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án của các chủ đầu tư.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ.
Tổ chức đề nghị thẩm tra quyết toán chi phí quản lý dự án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ.
Hồ sơ nộp tại Phòng Đầu tư - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: số 241 đường Trần Hưng Đạo - phường Đoàn Kết - Thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 0231.3876.403
Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
- Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ, hợp lệ thì chuyển chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và lập biên bản giao nhận.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trong vòng 03 ngày làm việc trao đổi lại với đơn vị nộp hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Thẩm tra theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đã ban hành.
Bước 4: Lập biên bản thẩm tra và dự thảo quyết định trình lãnh đạo phê duyệt chi phí quản lý dự án năm cho chủ đầu tư.
Bước 5: Trả kết quả:
       Tại Phòng Đầu tư - Sở Tài chính tỉnh Lai Châu, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính, người nhận phải xuất trình giấy giới thiệu.
Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Văn bản đề nghị phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư;
2. Báo cáo quyết toán theo mẫu Bộ Tài chính ban hành;
3. Quyết định phê duyệt quyết toán năm trước;
4. Thông báo tổng định mức và tổng mức chi phí quản lý dự án của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu;
5. Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết năm của chủ đầu tư;
6. Hệ thống sổ sách, chứng từ chi tiêu;
7. Bảng đối chiếu số rút chi phí quản lý dự án tại cơ quan thanh toán.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc).
Thời hạn giải quyết:
20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định hành chính
Lệ phí:
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Ø                Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về các hoạt động xây dựng;
Ø                Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư công trình;
Ø                Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Ø                Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
Ø                Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng