Tin tức sự kiện
Thứ bảy 5/12/2020
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ và DN tỉnh
 
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025(Kế hoạch 25-KH/ĐU ngày 09/9/2020).
   
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 04/9/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Với mục đich và yêu cầu
  
 Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và nắm vững được kết quả, những nhận định, đánh giá, kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nội dung và các giải pháp chủ yếu của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 Đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết theo hướng: Xác định trọng tâm, trọng điểm, những nội dung cần đi sâu, phân tích kỹ nhiệm vụ của từng cơ sở; thảo luận, đối thoại trong quá trình nghiên cứu, học tập.
 
 Việc triển khai học tập, quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả; là trách nhiệm chung của cán bộ, đảng viên với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội XIII của Đảng.
 
Nội dung và phương thức tổ chức
 
Nội dung học tập, quán triệt
 
- Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là:
 
+ Kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
+ Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.
 
- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
- Thảo luận kế hoạch của Đảng bộ cơ sở về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV.
 
Đối tượng và phương thức học tập, quán triệt
 
Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong chi bộ với hình thức phù hợp, tạo điều kiện để người học nắm vững các nội dung cơ bản và vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Tài liệu học tập
  
- Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
     
- Tài liệu Hỏi - Đáp văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Các chi bộ có thể khai thác trên Trang Thông tin điện tử Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp http://danguykhoi.laichau.gov.vn).
 
- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
 Đối tượng:Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.
 
Thời gian:1/2 ngày, hoàn thành trước ngày 30/9/2020.
 
 Báo cáo viên:Đồng chí Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo và trực tiếp triển khai tổ chức học tập những nội dung cơ bản của Nghị quyết.
 
Các chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; gửi báo cáo kết quả học tập về Đảng uỷ trước ngày 30/9/2020 (qua Phòng Hành chính – Tổ chức) để tổng hợpbáo cáo Đảng ủy cấp trên.
 
Giao Chi bộ Hành chính – Tổ chức (bộ phận tham mưu, giúp việc Đảng ủy) theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV trong Đảng bộ.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Văn phòng UBND tỉnh: Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới   (27/08/2020)
 • Triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc với tỉnh Lai Châu   (25/08/2020)
 • Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh   (24/08/2020)
 • Đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống Covid-19   (14/08/2020)
 • Tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Thượng Tướng Lê Khả Phiêu   (11/08/2020)
 • Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2020   (07/08/2020)
 • Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu   (05/08/2020)
 • Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh phòng, chống Covid-19   (04/08/2020)
 • Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh được luân chuyển, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ huyện Mường Tè   (24/07/2020)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quản lý đối với người đến/về từ nơi có dịch   (24/07/2020)
 • Chỉ thị tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trên địa bàn tỉnh   (21/07/2020)
 • Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân   (16/07/2020)
 • Công điện về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh   (12/07/2020)
 • UBND tỉnh phiên họp thường kỳ tháng 6 lần thứ nhất   (19/06/2020)
 • Chủ động phòng tránh các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng   (27/05/2020)