Định hướng phát triển
Chủ nhật 22/5/2022
Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 Văn phòng UBND tỉnh
 

Ngày 04/9/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1426/KH-VPUBND về  ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

  

Việc ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành tại Văn phòng UBND tỉnh luôn được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất công việc. Duy trì tốt hệ thống Văn bản điện tử Vnpt Ioffice của Tập đoàn VNPT và qua đó triển khai việc kết nối liên thông hệ thống Quản lý văn bản & HSCV với Văn phòng Chính phủ đảm bảo thông suốt, quá trình xử lý các nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao luôn đúng tiến độ và thời gian. Với đó là việc duy trì tốt các đường truyền chuyên dụng cấp 1 và cấp 2 tại tỉnh phục vụ các cuộc họp trực tuyến từ Chính phủ tới địa phương và nội tỉnh. Năm 2019 chính thức đưa hệ thống Dịch vụ công trực tuyến – Một cửa điện tử của tỉnh vào hoạt động, đáp ứng kịp thời theo tiến độ kế hoạch đã đề ra, theo kịp xu hướng phát triển chung của Chính phủ điện tử.

Cùng với việc duy trì hoạt động của các hệ thống là việc tăng cường các biện pháp an toàn an ninh thông tin trong công việc, chủ động rà soát, cập nhật các chương trình chống Virus bản quyền, thiết lập các Firewall mềm chống truy cập trái phép đảm bảo an toàn cho các hệ thống có kết nối Internet.

Chủ động cập nhật các dịch vụ công trực tuyến đáp ứng theo các mức độ phù hợp cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

 

 
 
Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho Hệ thống thông tin và báo cáo và chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, chủ động xây dựng và kết nối thông tin các thành phần của Hệ thống thông tin báo cáo và điều hành của UBND tỉnh trên nền tảng thuê dịch vụ có kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

 

 
 
Cập nhật các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử theo mức độ 3,4. Bên cạnh việc kết nối vào Hệ thống Thông tin báo cáo công khai các hạng mục hạ tầng thông minh trên cơ sở kết nối về Trung tâm điều hành của UBND tỉnh.
 
Triển khai các hạng mục bảo đảm an toàn thông tin trong các cuộc họp trực tuyến theo yêu cầu của Cục Cơ yếu Đảng chính quyền.
 
 GIẢI PHÁP
 
Đẩy mạnh công tác truyền thông,nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp  
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng trong quần chúng nhân dân trong việc ứng dụng CNTT phục vụ đời sống.
 
Xây dựng các quy định, hướng dẫn về quy trình thực hiện các Thủ tục trực tuyến, chia sẻ các hệ thống CSDL, các giải pháp tiếp cận thông tin nâng cao tính khả thi trong các hệ thống từ đó đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp triên địa bàn.
 
Chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng sử dụng cho các cán bộ trực tiếp làm công tác giao dịch, trao đổi thông tin với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn từ đó nâng cao nhận thức đúng của người dân dễ dàng tiếp cận, phát huy có hiệu quả các dịch vụ công.
  
Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp  
 
Kết hợp tốt với các nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn trên cơ sở thuê các dịch vụ cung ứng về CNTT từ đó triển khai các ứng dụng đồng bộ và tính khả thi cao.
 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ   (07/02/2020)
 • Kế hoạch năm an toàn giao thông 2020   (04/02/2020)
 • Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh   (11/10/2019)
 • Lai Châu sau 2,5 năm thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh   (01/10/2019)
 • Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm   (02/08/2019)
 • Tiếp nhận dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương   (18/07/2019)
 • Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019   (04/07/2019)
 • Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019   (18/06/2019)
 • Lai Châu: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn   (12/06/2019)
 • 100% sinh viên được truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia   (03/06/2019)
 • Giới thiệu địa điểm để nghiên cứu, đề xuất phương án trồng rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng gắn v   (27/05/2019)
 • UBND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So   (17/05/2019)
 • Đẩy nhanh giải quyết kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh   (12/05/2019)
 • Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè tỉnh Lai Châu năm 2019   (09/05/2019)
 • Phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn   (25/04/2019)