Tin tức sự kiện
Thứ hai 26/7/2021
Văn phòng UBND tỉnh: Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới
 
Phát huy truyền thống đoàn kết, những năm qua cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền. Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.
 
Văn phòng UBND tỉnh là 1 trong 6 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2018.
  
Cách đây 75 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới. Ngày 28 tháng 8 năm 1945 cũng đã đánh dấu sự ra đời của bộ máy giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cơ quan tiền thân của Văn phòng Chính phủ ngày nay. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử này, ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy Ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước.
 
Kể từ đó, chính quyền nhân dân các cấp cũng được thành lập để quản lý điều hành địa phương. Tỉnh Lai Châu khi đó thuộc Liên khu Việt Bắc (là đơn vị hành chính cấp tỉnh, gọi là Uỷ ban kháng chiến, hành chính liên khu) được thành lập tại Sắc lệnh số 127-SL của Chủ tịch Chính phủ ngày 04/11/1949.
 
Đến cuối năm 1975, giải thể khu Tự trị Thái – Mèo, tỉnh Lai Châu với các huyện Mường Tè, Mường Lay, Sình Hồ (nay là Sìn Hồ), Điện Biên, Quỳnh Nhai, Tuần Giáo, Tủa Chùa và thị xã Lai Châu (nay là thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên). Lúc này, tỉnh Lai Châu mới chính thức được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tỉnh Lai Châu trải qua nhiều lần sáp nhập, chia tách và thay đổi tên gọi khác nhau.
 
Ngày 01/01/2004 tỉnh Lai Châu được chia tách thành 2 tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên. Văn phòng HĐND - UBND tỉnh Lai Châu mới được thành lập tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Lai Châu, với lực lượng nòng cốt là 13 đồng chí cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lai Châu cũ được điều động đến công tác tại tỉnh Lai Châu mới.
 
Thực hiện Nghị định của Chính phủ và Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu, tháng 4 năm 2005 Văn phòng HĐND và UBND được tách thành 2 Văn phòng: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Với chức năng nhiệm vụ của mình, từ năm 2004 đến nay Văn phòng UBND tỉnh không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.
 
Vượt qua những khó khăn từ những ngày đầu mới thành lập, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, tổng hợp, bộ máy giúp việc của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo, điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Đội ngũ những người làm công tác Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực, không ngừng vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể như: Tham mưu xây dựng và ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh, đề ra các nội dung công việc trọng tâm; chủ động rà soát tham mưu, điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác đảm bảo phù hợp tình hình của tỉnh và chỉ đạo của Trung ương.
 
Bám sát các Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Chủ động phối hợp với các ngành xây dựng các báo cáo, chương trình, đề án, dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tập thể UBND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét cho ý kiến, chỉnh sửa hoàn chỉnh trình các phiên họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Theo dõi, đôn đốc triển khai các Kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các kết luận, chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh.
 
Kịp thời tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành trong tất cả các lĩnh vực. Tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo quy định; duy trì các mối quan hệ, quy chế phối hợp giữa UBND, Thường trực UBND với Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các Ban Đảng, đoàn thể theo quy định. Qua đó, đóng góp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và các chương trình kế hoạch công tác của UBND tỉnh đã đề ra.
 
Cùng với công tác tham mưu, tổng hợp, công tác giúp việc, phục vụ cũng được Văn phòng UBND tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn. Hàng năm, Văn phòng đã tiếp nhận trên 15.000 văn bản đến, phát hành trên 6.000 văn bản đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định; làm tốt công tác quản lý con dấu; phô tô hàng nghìn trang văn bản phục vụ các kỳ họp Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; đảm bảo duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của lãnh đạo UBND tỉnh. Chuẩn bị bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết như: Kinh phí, phương tiện làm việc phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND tỉnh; phục vụ hàng nghìn cuộc họp, hội nghị của Thường trực UBND tỉnh; tổ chức đón tiếp bố trí ăn nghỉ cho hàng trăm đoàn công tác của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn đến thăm và làm việc với tỉnh; đặc biệt đóng góp vào sự thành công của nhiều sự kiện văn hóa, kinh tế - chính trị quan trọng của tỉnh...
 
Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh cũng thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống cách mạng; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII của Đảng.
 
Trải qua 16 năm thành lập, phát triển và trưởng thành, đến nay cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu tỉnh đã có 9 phòng, ban, trung tâm trực thuộc với 57 cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ những người làm công tác Văn phòng UBND tỉnh có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của lãnh đạo UBND tỉnh; chất lượng tham mưu, tổng hợp, tham gia xây dựng các chương trình công tác lớn của tỉnh đã được nâng lên, đảm bảo đúng pháp luật và đúng thẩm quyền.
 
Với những kết quả đã đạt được, Văn phòng UBND tỉnh đã được các cấp chính quyền ghi nhận và tặng thưởng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc, Huân chương lao động… đặc biệt năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh. Hàng năm, Đảng uỷ Văn phòng luôn được công nhận trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đã góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm trên địa bàn tỉnh. 
 
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Văn phòng năm 2020 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do vậy, với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đòi hỏi những người làm công tác Văn phòng ngày càng phải cố gắng, phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.
 
Nguyễn Nga
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc với tỉnh Lai Châu   (25/08/2020)
 • Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh   (24/08/2020)
 • Đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng, chống Covid-19   (14/08/2020)
 • Tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Thượng Tướng Lê Khả Phiêu   (11/08/2020)
 • Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2020   (07/08/2020)
 • Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu   (05/08/2020)
 • Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh phòng, chống Covid-19   (04/08/2020)
 • Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh được luân chuyển, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ huyện Mường Tè   (24/07/2020)
 • Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quản lý đối với người đến/về từ nơi có dịch   (24/07/2020)
 • Chỉ thị tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trên địa bàn tỉnh   (21/07/2020)
 • Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân   (16/07/2020)
 • Công điện về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh   (12/07/2020)
 • UBND tỉnh phiên họp thường kỳ tháng 6 lần thứ nhất   (19/06/2020)
 • Chủ động phòng tránh các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng   (27/05/2020)
 • Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp   (26/05/2020)