Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ hai 24/1/2022
Phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
 
UBND tỉnh, báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020.
     
Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực. Ngành nông nghiệp cơ bản đảm bảo tiến độ mùa vụ, diện tích trồng mới cây chè và cây ăn quả vượt kế hoạch giao; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, giá trị xuất nhập khẩu và dịch vụ du lịch đều tăng so với cùng kỳ năm trước; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo an toàn, đúng quy chế; công tác phòng chống dịch Covid-19 được tăng cường đáp ứng diễn biến mới của dịch bệnh.
  
UBND tỉnh tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt khá. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh.
 
An sinh xã hội được quan tâm, nhất là tổ chức các hoạt động, thăm hỏi đối tượng chính sách, gia đình có công nhân ngày thương binh liệt sỹ, hoàn thành công tác hỗ trợ các nhòm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-TTg. Cải cách hành chính và thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
  
Khó khăn, hạn chế: Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, khó kiểm soát gây ảnh hưởng đến tổng đàn gia súc và kế hoạch tái đàn của người dân; các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản đã tăng so với cùng năm trước, tuy nhiên trong tháng diễn biến dịch Covid-19 trong nước bùng phát trở lại ảnh hưởng xấu đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội; số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số dự án đăng ký đầu tư còn ít và giảm so với cùng kỳ năm trước.
 
Ban biên tập
 print   send mail