Văn bản mới
Chủ nhật 22/5/2022
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng
 
Quy định này cụ thể hóa pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về thi đua, khen thưởng gồm các nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua; tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.
 
 Các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng có liên quan khác không được quy định trong văn bản này thì được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng.
 
 Đối tượng áp dụng
 
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.
 
Các phòng, ban, trung tâm trực thuộc.
 
Nguyên tắc thi đua, căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua
 
- Tự nguyện, tự giác, công khai.
- Đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển.
 
 Nguyên tắc khen thưởng:
 
Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích; xem xét đề nghị từ cấp phòng, ban, trung tâm; phát huy vai trò trách nhiệm của Trưởng các đơn vị.
  
Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước. Kết quả khen thưởng phong trào thi đua theo đợt được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.
 
Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được. Quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; cá nhân có nhiều sáng tạo, giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác. Không cộng dồn thành tích đã khen của lần trước để đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau.
 
Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
 
Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.
Căn cứ xét khen thưởng
 
Tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định.
 
 Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, cá nhân hàng năm.
  
Chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của cơ quan Văn phòng giao theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, trung tâm hàng năm; kết quả, chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân.
 
Trong quá trình bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Đối với cá nhân, trong thực hiện nhiệm vụ được giao còn để xảy ra sai sót, không đảm bảo tiến độ, chất lượng bị lãnh đạo Văn phòng nhắc nhở (có thông báo bằng văn bản) từ 02 lần trở lên sẽ bị hạ bậc thi đua so với danh hiệu thi đua đề nghị công nhận và không đề nghị các hình thức khen thưởng; đối với tập thể có từ 01 cá nhân vi phạm đến mức bị hạ bậc thi đua thì tập thể đó sẽ bị hạ 01 bậc thi đua so với danh hiệu thi đua đề nghị công nhận, không đề nghị khen thưởng.
  ......
   Tổ chức thực hiện
  
Bộ phận thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của cơ quan (Phòng Hành chính Tổ chức) có trách nhiệm hướng dẫn các phòng, ban, trung tâm trực thuộc thực hiện Quy định này.

Quyết định 1227/QĐ-VPUBND ngày 12/8/2020

 
Ban Biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • CÔNG ĐIỆN: Bảo đảm trật tự, ATGT trong điều kiện diễn biễn mới, phức tạp của bệnh Covid-19   (10/08/2020)
 • CÔNG ĐIỆN đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19   (19/02/2020)
 • Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh trên vật nuôi   (07/02/2020)
 • Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (05/02/2020)
 • Công điện số 05/CĐ-UBND Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020   (05/02/2020)
 • CÔNG ĐIỆN tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến của dịch bệnh do virut nCoV   (01/02/2020)
 • CHỈ THỊ Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra   (31/01/2020)
 • Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng, chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nguyên   (21/01/2020)
 • Thư chúc mừng năm mới của Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ   (06/01/2020)
 • Lịch trực nghỉ Tết Dương lịch 2020 (nghỉ ngày 01/01/2020)   (31/12/2019)
 • Công điện Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh lỵ   (01/11/2019)
 • Kế hoạch dâng hương tại Nhà Văn hoá bản Lướt   (03/10/2019)
 • Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.   (01/10/2019)
 • Chỉ thị tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn   (03/09/2019)
 • Các nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020   (29/08/2019)