Tin tức sự kiện
Thứ hai 30/11/2020
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp
 

Nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội; phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, hôm nay (25/5) UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 1027/KH-UBND về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  

Mục tiêu của Kế hoạch là chính quyền tỉnh đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền để hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tăng cường phối hợp, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, chuẩn bị tốt các điều kiện để thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

  

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp đó là: Giải quyết thủ tục hành chính và giảm chi phí cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tài chính, thuế cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đẩy mạnh thông tin truyền thông. 

  

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung quán triệt, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Ban hành chương trình, hướng dẫn cụ thể trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; cập nhật thường xuyên và báo cáo định kỳ trước ngày 20 hàng tháng về tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

  

Khuyến nghị các ngành chủ động làm việc với từng nhóm doanh nghiệp, hợp tác xã để nắm bắt vướng mắc, khó khăn và kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu, các tổ chức xã hội, đoàn thể có biện pháp động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thi đua lao động nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia Hội, Hiệp hội, kết nạp thêm thành viên; xây dựng Trang thông tin điện tử để kết nối thành viên; tổ chức khảo sát, làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh có liên quan để kết nối, liên kết, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư; phản ánh kịp thời các đề xuất, kiến nghị của thành viên đến cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

  

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh hàng tháng, quý. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng, quý tại phiên họp UBND tỉnh. Giao Sở Nội vụ bổ sung việc thực hiện Kế hoạch này vào nội dung tính chỉ số Cải cách hành chính các sở, ngành, địa phương 2020.

 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lịch tiếp công dân tháng 5năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh   (25/05/2020)
 • Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh   (19/05/2020)
 • Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đảng các cấp   (12/05/2020)
 • “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020   (04/05/2020)
 • Lai Châu: Tổ chức các hoạt động dạy và học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (27/04/2020)
 • Lai Châu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định đời sống, phát triển KT-XH   (23/04/2020)
 • Lịch làm việc và trực lãnh đạo, CCVC, người lao động VP UBND tỉnh từ ngày 17/4 đến ngày 22/4   (17/04/2020)
 • Lai Châu: Thực hiện Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19   (17/04/2020)
 • Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn phòng chống dịch Covid - 19   (08/04/2020)
 • UBND tỉnh: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19   (31/03/2020)
 • Thông cáo báo chí 02 Về hành trình, tiếp xúc của “bệnh nhân số 172” là con dâu “bệnh nhân số 133”   (29/03/2020)
 • Tự xác định mình F nào để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, bảo vệ gia đình   (25/03/2020)
 • Lai Châu thành lập 2 Chốt kiểm soát liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (17/03/2020)
 • Giao nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn khai báo sức khoẻ du lịch   (15/03/2020)
 • Vẫn tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (14/03/2020)