Tin tức sự kiện
Thứ bảy 5/12/2020
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh
 

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh.

Công tác tham mưu, ban hành văn bản thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Để triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-VPUBND ngày 11/2/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục năm 2020.
  
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 536/VPUBND-HC ngày 23/4/2020 về việc triển khai một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 568/VPUBND-HC ngày 28/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 578/VPUBND-HC ngày 29/4/2020 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu.
  
Ngoài những văn bản tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã tham mưu, ban hành các văn bản tuyên truyền, phổ biến chế độ hưu trí và giải quyết Bảo hiểm xã hội một lần, tuyên truyền tổ chức Ngày sách Việt nam lần thứ 7 và Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, tuyên truyền nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.
  
Kết quả triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan. Hoạt động củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL
  
Cơ quan đã bố trí 01 đồng chí lãnh đạo làm báo cáo viên phổ biến giáo dục pháp luật với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Trình độ lý luận: Cao cấp và 01 chuyên viên tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Trình độ lý luận: Cao cấp.
 
Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Trên cơ sở những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, 6 tháng đầu năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.
 
Nội dung: Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020; Luật Phòng chống về tác hại của rượu, bia; Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 và Hội sách online; chế độ hưu trí và giải quyết BHXH một lần; Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/12/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật Khám, chữa bệnh năm 2009, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2007); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và chính sách, pháp luật mới của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (thuế, tài chính, cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp…). Trong đó, chú trọng phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống COVID-19 nói chung và một số hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh này nói riêng.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động CBCCVCNLĐ hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020”…
 
Hình thức: Căn cứ vào tình hình thực tế và theo đặc thù của công việc, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp. Cụ thể:
Tuyên truyền lồng ghép trong các buổi tổ chức Hội nghị cơ quan, từ đó triển khai trong các buổi họp, sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý của các phòng, ban, trung tâm.
 
Tuyên truyền thông qua Trang Thông tin điện tử Văn phòng, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.
  
Tuyên truyền thông qua Tủ sách pháp luật được đặt tại Phòng Truyền thống Văn phòng UBND tỉnh; thường xuyên được cập nhật, bổ sung các văn bản mới phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, công chức, viên chức được thuận lợi, dễ dàng.
Kết quả: 100% công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan được tiếp thu, học tập.
 
Tuyên truyền cải cách hành chính; các vấn đề được dư luận quan tâm, cần định hướng xã hội
  
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 104/KH-VPUBND ngày 12/2/2020 tuyên truyền công tác CCHC năm 2020. Để triển khai các nhiệm vụ đã đề ra tại kế hoạch, cơ quan Văn phòng đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan về Cải cách hành chính lồng ghép vào các buổi hội nghị cùa cơ quan và các cuộc họp, sinh hoạt của các phòng, ban, trung tâm; Đăng tải 25 các tin, bài, ảnh, các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính của tỉnh, của cơ quan lên Trang Thông tin điện tử Văn phòng và Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Nhờ đó, công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đa dạng về nội dung, kịp thời đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin về cải cách hành chính cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng.
  
Kể từ khi dịch bệnh Covid -19 xuất hiện, nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), cơ quan Văn phòng đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-VPUBND ngày 04/2/2020 thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona Văn phòng UBND tỉnh. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã đăng tải tuyên truyền được 700 tin, bài, ảnh, văn bản chỉ đạo điều hành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài việc tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, cơ quan Văn phòng cũng đã kịp thời thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, thông báo trên nhóm Zalo Văn phòng về tình hình, diễn biến của dịch; phun thuốc khử trùng tại phòng làm việc, vệ sinh thang máy bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang ở nơi làm việc và nơi công cộng; yêu cầu các trường hợp tiếp xúc với người nghi nhiễm phải chủ động khai báo y tế và cách ly theo quy định... Kết quả 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đều nắm được diễn biến của dịch bệnh, nghiêm chỉnh chấp hành và có các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.
  
Kết quả triển khai, tuyên truyền, vận động hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy. Đã tuyên truyền, phổ biến “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy” tại Công văn số 122/VPUBND-HC ngày 17/2/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham gia “Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020” đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động.

 

 
Ban biên tập
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đảng các cấp   (12/05/2020)
 • “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020   (04/05/2020)
 • Lai Châu: Tổ chức các hoạt động dạy và học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (27/04/2020)
 • Lai Châu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định đời sống, phát triển KT-XH   (23/04/2020)
 • Lịch làm việc và trực lãnh đạo, CCVC, người lao động VP UBND tỉnh từ ngày 17/4 đến ngày 22/4   (17/04/2020)
 • Lai Châu: Thực hiện Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19   (17/04/2020)
 • Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn phòng chống dịch Covid - 19   (08/04/2020)
 • UBND tỉnh: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19   (31/03/2020)
 • Thông cáo báo chí 02 Về hành trình, tiếp xúc của “bệnh nhân số 172” là con dâu “bệnh nhân số 133”   (29/03/2020)
 • Tự xác định mình F nào để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, bảo vệ gia đình   (25/03/2020)
 • Lai Châu thành lập 2 Chốt kiểm soát liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (17/03/2020)
 • Giao nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn khai báo sức khoẻ du lịch   (15/03/2020)
 • Vẫn tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19   (14/03/2020)
 • Đại hội Chi bộ Tổng hợp – Nội chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022   (14/03/2020)
 • Đại hội Chi bộ Hành chính – Tổ chức lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2022   (12/03/2020)