Tiếp Công dân
Thứ bảy 6/6/2020
Tình hình tiếp công dân và xử lý đơn từ ngày 11/5 đến 15/5
 

 

S
TT
Ngày tháng
Họ và tên, địa chỉ của công dân
Nội dung
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Hình thức
1
11/5
1. Vũ Đăng Nẩy
Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu
 
2. Nguyễn Thị Đông
Tổ 4, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Xin rút đơn kiến nghị gửi Chủ tịch UBND tỉnh ngày 05/5/2020
 
 
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết về việc đất đai bị thu hồi của gia đình bà từ năm 2008
Tiếp công dân
 
 
 
Tiếp công dân
 
2
12/5
1. Phan Văn Thuyên
Tổ dân phố số 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
 
 
2. Trần Văn Lơm
Bản Mới, xã San Thàng, thành phố Lai Châu
 
 
3. Nguyễn Văn Vân - Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hải Vân
Khu 2, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cấp đất để xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng cho Nhân dân tổ dân phố số 18, phường Tân Phong
 
Đề nghị xem xét thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định
 
Khởi kiện Ban quản lý dự án huyện Sìn Hồ chưa thanh toán hết số tiền theo hợp đồng đã ký
 
 
 
 
 
UBND thành phố
Lai Châu
 
 
 
Lưu hồ sơ
(Công dân có đơn xin rút)
Tiếp công dân
 
 
 
 
Xử lý đơn
 
 
 
 
Xử lý đơn
 
 
3
13/5
1. Hoàng Tuấn Cường +
Giàng Dân Lẻng +
Phàn Xa Nẻo + Lý Thị Sim
Xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ
 
2. Phan Văn Thuyên - Tổ trưởng tổ dân phố số 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
 
 
3. Đinh Thị Thu Phương
Cửa khẩu Ma Lù Thàng, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ
Đề nghị Doanh nghiệp Anh Thơ bồi thường thiệt hại do trì hoãn việc xuất hàng (chuối) sang Trung Quốc
 
 
 
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cấp đất để xây dựng Nhà văn hoá cho Nhân dân tổ dân phố số 18, phường Tân Phong
 
Đề nghị xem xét cho 14 phương tiện được tiếp tục hoạt động vận tải mà không phải đi sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật vì vẫn đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông
 
 
 
 
 
 
UBND thành phố
Lai Châu
 
 
 
Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Tiếp công dân
 
 
 
 
 
Xử lý đơn
 
 
 
 
Xử lý đơn
 
 
Tổng số
04 đơn, 04 lượt tiếp công dân với 07 người

 

 
Ban Biên tập
 print   send mail