Tiếp Công dân
Thứ bảy 6/6/2020
Tình hình tiếp công dân và xử lý đơn từ ngày 04/5 đến 08/5
 

STT
Ngày tháng
Họ và tên, địa chỉ của công dân
Nội dung
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Hình thức
1
04/5
1. Hoàng Tuấn Cường và 07 công dân xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ
 
 
 
 
2. Lại Thị Hồng Minh và 02 công dân phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Đề nghị Doanh nghiệp Thái Thơ bồi thường số hàng đã đăng ký không xuất được từ ngày 04/5/2020 trở về trước và xuất hàng từ ngày 04/5/2020 trở đi cho đến khi Doanh nghiệp Mai Hưng đủ điều kiện xuất hàng
 
Khiếu nại Thông báo và chỉ dẫn số 134/TB-CSKT ngày 10/4/2020 của cơ quan CSĐT - Công an tỉnh và Thông báo số 17/TB-VKS-TTr-KT ngày 21/4/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 
 
 
 
 
 
 
Trả đơn
 
 
Tiếp công dân
 
 
 
 
 
 
Xử lý đơn
2
05/5
Kam Ái Xuân
Tổ 24, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét bồi thường và cấp đất cho gia đình bà khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường trung học cơ sở Đông Phong, thành phố Lai Châu
Tiếp công dân
 
3
06/5
Trần Văn Lơm
Bản Mới, xã San Thàng, thành phố Lai Châu
Đề nghị xem xét thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định
Tiếp công dân
 
4
07/5
Kam Ái Xuân
Tổ 24, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét bồi thường và cấp đất cho gia đình bà khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường trung học cơ sở Đông Phong, thành phố Lai Châu
UBND thành phố Lai Châu
Xử lý đơn
 
 
 
5
08/5
Phạm Đức Thắng và 03 công dân phường Tân Phong, thành phố Lai Châu
Hỏi một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nguyên là cán bộ Nông trường Tam Đường
Tiếp công dân
Tổng số
02 đơn, 04 lượt tiếp công dân với 14 người

 

 
Ban Biên tập
 print   send mail