Tiếp Công dân
Thứ bảy 6/6/2020
Tình hình tiếp công dân và xử lý đơn từ ngày 27/4 đến 29/4
 

 

STT
 
Ngày tháng
Họ và tên, địa chỉ của công dân
Nội dung
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Hình thức
1
28/4
1. Vũ Thị Mai Phương
phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu
 
2. Lò Văn Tuấn
Bản Căng Đắng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu
 
 
3. Nguyễn Thị Xuyến
Bản Cẩm Trung 2, xã Mường Than, huyện Than Uyên
Đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét có ý kiến để Trung ương phản hồi về việc giảm lãi xuất vay ngân hàng cho gia đình bà
 
Đề nghị xem xét bồi thường diện tích đất nương cho gia đình ông khi di dân tái định cư tự nguyện thuỷ điện Lai Châu
 
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án giết người ngày 16/11/2019 tại bản Cẩm Trung 2, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
 
 
 
 
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT
Tiếp CD
 
 
 
Xử lý đơn
 
 
 
 
Trả lại đơn
Tổng số
02 đơn, 01 lượt tiếp công dân với 01 người

 

 
Ban biên tập
 print   send mail