Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 6/6/2020
Lịch trực nghỉ lễ Ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
 
Số máy thường trực: 0213 3 874 359; Fax: 0213 3 876 356.
 

STT
Ngày trực
Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo Văn phòng
Lãnh đạo phòng, Trung tâm; Chuyên viên
Văn thư
Phục vụ, tự vệ
Lái xe
Trung tâm Phục vụ Hành chính công
1
Thứ 5
30/4
 
Tống Thanh Hải
0947 262 666
Trần Cao Sơn
0972 596 999
 
Phạm Hồng Thái
0936 302 879
Bùi Văn Huy
0978 604 227
Trương Thị Thu Hằng
0963 798 666
Nguyễn Thị Bình
0976 981 840
Nguyễn Minh Tiến
0969 911 333
Nguyễn Anh Tuấn
0915 168 721
Nguyễn Thị Thu Hương
0946 068 448
2
Thứ 6
01/5
Tống Thanh Hải
0947 262 666
Trần Cao Sơn
0972 596 999
 
Dương Đình Mai
0975 999 769
Vương Ngọc Tú
0984 957 757
Đỗ Thành Chung
0978 936 993
Nguyễn Thị Bình
0976 981 840
Hoàng Thị Thùy Duyên
0983 818 969
Trịnh Văn Vẻ
0915 271 388
Phạm Thị Hồng Hà
0942 181 985
3
Thứ 7
02/5
Hà Trọng Hải
0912 798 173
Kiều Hải Nam
0974 312 888
Nguyễn Thành Đồng
0988 435 434
Nguyễn Thị Chanh
0836 491 983
Nguyễn Thị Vinh
0984 704 820
Nguyễn Thị Bình
0976 981 840
Đinh Thị Lan
0973 376 333
Hán Quốc Tuấn
0983 881 999
Phạm Thị Hồng Hà
0942 181 985
4
Chủ nhật
03/5
Giàng A Tính
0917 678 569
Kiều Hải Nam
0974 312 888
Trần Châu Ngọc
0912 445 051
Đỗ Thị Ngà
0983 166 720
Nguyễn Thị Vinh
0984 704 820
Nguyễn Thị Bình
0976 981 840
Lê Ánh Tuyết
0396 616 968
Hán Quốc Tuấn
0983 881 999
Phạm Thị Hồng Hà
0942 181 985

 
Minh Tiến
 print   send mail