Tiếp Công dân
Thứ bảy 6/6/2020
Tình hình tiếp công dân và xử lý đơn thư từ ngày 20/4/2020 - 24/4/2020
 

STT
 
Ngày tháng
Họ và tên, địa chỉ của công dân
Nội dung
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
1
20/4
Vũ Đăng Nẩy
Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu
Đề nghị được gặp đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu
 
 
2
22/4
Thào A Súa
Bản Tô Y Phìn, xã Lả Nhì Thàng, huyện Phong Thổ
Đề nghị xem xét việc thi công tuyến đường làm ảnh hưởng đến diện tích đất nương của gia đình ông
 
3
24/4
Tẩn A Giàng
Bản Rừng Ổi - Khèo Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường
Phản ánh, kiến nghị: Về việc trả lời của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tại Công văn số 1375/SNV-TCBC ngày 09/9/2019
Sở Nội vụ
Tổng số
01 đơn, 02 lượt tiếp công dân với 02 người

 
Ban Biên tập
 print   send mail