Ban chấp hành
Thứ năm 28/1/2021
BCH Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2012-2014
 
Ban chấp hành Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2012-2014.
 
1. Đồng chí: Nguyễn Tiến Thịnh – Bí thư:
 
 

 Đ/c Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Chi đoàn

Phụ trách điều hành chung công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn; chịu trách nhiệm quản lý đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên vào quy hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế, xã hội.
 
 Chỉ đạo tổ chức phát động các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tuổi trẻ; liên kết, phối hợp với các ngành, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác thanh niên.
 
Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Văn phòng, Đoàn cấp trên và trước BCH Chi đoàn về việc tổ chức về thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng UBND tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2012 - 2014; thường xuyên củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. 
 
Thay mặt BCH Chi đoàn ký tên vào các văn kiện, quyết định, thông báo, công văn, nghị quyết của Đoàn.
 
2. Đồng chí: Trần Hùng Cường – Phó Bí thư:
 
 

 Đ/c Trần Hùng Cường - Phó Bí thư Chi đoàn

Phụ trách công tác tổ chức các hoạt động tham quan, sinh hoạt giao lưu và các hoạt động khác theo chương trình công tác của Chi đoàn và của Ban Chấp hành Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh.
 
Tổng hợp báo cáo các công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định kỳ.
 
Phụ trách công tác Văn nghệ, thể thao của Chi đoàn, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai theo chương trình công tác của Chi đoàn, của đoàn cấp trên và của Cơ quan phát động.
 
 
Thực hiện công tác khác khi được Bí thư chi đoàn trực tiếp giao.
 
3. Đồng chí: Đỗ Thành Chung - Ủy viên BCH:
 
 

 Đ/c Đỗ Thành Chung - Uỷ viên BCH Chi đoàn

Giúp Bí thư chi đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thi đấu thể dục thể thao.
 
Trực tiếp theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng Đoàn viên trong chi đoàn,  báo cáo Bí thư chi đoàn về tình hình đoàn viên để kịp thời báo cáo Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng.
 
Thực hiện công tác khác khi được Bí thư chi đoàn trực tiếp giao.
    
5. Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Giang - Ủy viên BCH:
 
 

 Đ/c Nguyễn Thanh Giang - Uỷ viên BCH Chi đoàn

Phụ trách công tác thu chi quỹ đoàn và có trách nhiệm báo cáo công tác tài chính (dự toán và quyết toán kinh phí) theo định kỳ hàng quý (3 tháng/1 lần) với Bí thư.
 
Kết hợp cùng Đ/c Trần Hùng Cường phụ trách công tác tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tham mưu cho Bí thư chi đoàn các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo chương trình công tác của chi đoàn, của Ban Chấp hành Đoàn Dân chính Đảng tỉnh và của cơ quan Văn phòng.
 
Có trách nhiệm lập biên bản các cuộc họp của BCH Đoàn cơ sở.
 
Thực hiện công tác khác khi được Bí thư chi đoàn trực tiếp giao.
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng