Tin tức sự kiện
Thứ ba 26/6/2018
Đảng bộ tỉnh quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng khóa XI
 
Ngày 30/3, Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng Khóa XI và Quy định về những điều đảng viên không được làm.
 
Đồng chí Lò Văn Giàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị . Dự hội nghị còn có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội;  Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bí thư , phó bí thư và ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo, Ủy viên ban Kiểm tra, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo, trưởng các phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị ủy; Đảng ủy DCĐ tỉnh.  

Các đại biểu dự hội nghị quán triệt các quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khóa XI. Ảnh Huy Dương 
 
Tại Hội nghị, Đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Ủy ban kiểm tra Trung ương và Ban tổ chức Trung ương quán triệt các nội dung: Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành TW ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành TW về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 của Ủy ban kiểm tra TW hướng dẫn thực hiện QĐ số 47-QĐ/TW; Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư khóa XI hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng.
 
Qua hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng Khóa XI và quy định về những điều đảng viên không được làm, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh được thấm nhuần hơn quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng về đổi mới trong công tác xây dựng Đảng thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Đảng và hướng dẫn một số vấn để cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, Quy định những điều Đảng viên không được làm, cũng như cụ thể hóa trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng (chương VII và VIII Điều lệ Đảng Khóa XI). Từ đó tạo nên sức mạnh thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, tạo niềm tin vào chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng trong toàn xã hội. 
 
HuyDương
 print   send mail