Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Công Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2012.
 

Những gương mặt Nữ đoàn viên công đoàn - Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh. ảnh Huy Dương

 
Nhằm phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2012. Ngày 04/01/2012, Công Đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2012 tới toàn thể cán bộ, CCVC người lao động trong toàn cơ quan đơn vị.
 
Với chủ đề: Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn, thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao, lập thành tích chào mừng 126 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; 83 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam; 67 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.
 
 Mục tiêu của phong trào: tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động của các tổ công đoàn và Công đoàn cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu. Kết hợp, lồng ghép phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, CCVC, người lao động, đoàn viên công đoàn hăng hái lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chung tay, chung sức xây dựng cơ quan Văn phòng, công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh toàn diện. Nhiệt tình hưởng ứng các phong trào văn hóa văn, thể dục, thể thao, các cuộc vận động ủng hộ, quyên góp,..
 
Giải pháp thực hiện các tổ công đoàn căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể của mình, cụ thể hóa các mục tiêu thi đua và tiến hành vận động tuyên truyền đến từng công chức, viên chức người lao động, các đoàn viên công đoàn của từng đơn vị. Các tổ công đoàn đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho từng tập thể và cá nhân. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, lựa chọn gương người tốt, việc tốt, mô hình mới hoạt động có hiệu quả và tiến hành sơ kết, tổng kết nhân rộng các điển hình tiên tiến, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua làm căn cứ xét đề nghị khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm.   
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng