Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ năm 26/4/2018
Lai Châu ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 2012
 
Ngày 31 tháng 01 năm 2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND về việc triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2012 trên địa bàn Lai Châu.
  
Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua và đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động thường xuyên, nền nếp, nâng cao chất lượng hệ thống các quy định về thủ tục hành chính.
  
Kế hoạch bao gồm 07 nội dung chính: Xây dựng năng lực cho hệ thống cán bộ đầu mối và các cơ uan đơn vị trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Kiểm tra, cho ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; Rà soát các quy định, thủ tục hành chính; Công bố, công khai minh bạch TTHC và duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công tác truyền thông, chế độ thông tin, báo cáo nhiệm vụ kiểm soát TTHC.
Kế hoạch đã xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể phải triển khai, sản phẩm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.
 
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan.                                                                           
 
Thu Hoài
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lai Châu đón Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.   (31/01/2012)
 • Đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nhâm Thìn 2012 vui tươi, an toàn, tiết kiệm   (15/01/2012)
 • Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”.   (11/01/2012)
 • Đẩy mạnh quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường   (09/01/2012)
 • Ngành nông nghiệp đề ra các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn   (06/01/2012)
 • Ngành Y tế Lai Châu đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.   (03/01/2012)
 • Kế hoạch thăm, chúc tết các tập thể, cá nhân và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012   (02/01/2012)
 • Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 nghỉ 9 ngày   (27/12/2011)
 • Mỗi người nghèo được hỗ trợ 100.000 đồng đón Tết Nhâm Thìn.   (22/12/2011)
 • Thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ 9 tháng năm 2011   (16/12/2011)
 • Nghị quyết 30a/2008 của Chính phủ, cơ hội để Lai Châu đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo   (15/12/2011)
 • Triển khai chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.   (14/12/2011)
 • Năm 2012, giữ nguyên thuế Môn bài như năm 2011.   (11/12/2011)
 • Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh khóa XIII.   (09/12/2011)
 • Kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu năm 2011 tiếp tục có bước phát triển   (06/12/2011)