Hoạt động
Thứ ba 20/4/2021
Năm 2012, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Đó là nhiệm vụ quan trọng được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2011 và triển khai  phương hướng nhiệm vụ trong năm 2012 diễn ra đầu tháng 01/2012. 
  
Năm 2011, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Dân chính đảng, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện gắn với yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm cụ thể; tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên viên, đẩy mạnh cải cách hành chính.
 

Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh Huy Dương
 
Đảng bộ Văn phòng đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức với nhiều biện pháp mang tính chủ động như: sắp xếp tổ chức các chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình, cải tiến nâng cao hiệu quả công tác; nỗ lực nghiên cứu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tương trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Thường trực UBND tỉnh.
 
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2012, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn tham mưu, giúp việc Thường trực UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 được Tổng cục đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận; tổ chức học tập, quán triệt các văn bản về thi hành điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm theo quy định mới của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên, CCVC và nguời lao động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với làm tốt công tác chống quan liêu, lãng phí, phòng chống tham nhũng; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị.
 
Tại hội nghị này, 01 tập thể, 04 cá nhân được Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tặng giấy khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng