Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ bảy 6/6/2020
Thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
 
UBND tỉnh ban hành Công văn 818/UBND-VX, ngày 25/4 Về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 805/UBND-VX ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
    
1. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Người có dấu hiệu ho, sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ với cơ sở y tế, bác sỹ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn.
           
2. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.
 
3. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động trở lại: Khu tập luyện thể thao; khu di tích, danh lam thắng cảnh; phòng khám chuyên khoa: Răng - hàm - mặt, Tai - mũi - họng ngoài công lập. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.
           
4. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo khi cho học sinh đi học trở lại phải bảo đảm các điều kiện tuyệt đối an toàn; tổ chức dạy và học có trọng tâm, trọng điểm. Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, giờ ăn, sinh hoạt tập thể, bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp hình thức học trực tuyến. Triển khai các biện pháp phòng bệnh cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
           
5. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sự phân công của Ban chỉ đạo tỉnh, có trách nhiệm tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trường học theo các quy định phòng, chống dịch và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, kể cả xử lý hình sự (nếu có).
  
6. Các nội dung khác, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 805/UBND-VX ngày 22/4/2020.

(Công văn 818/UBND-VX)

 
Ban Biên tập
 print   send mail