Văn phòng UBND tỉnh
Thứ bảy 6/6/2020
Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
 
Ngày 23/04/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 536/VPUBND, Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
 
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động cơ quan về vai trò, ý nghĩa các hoạt động tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 và Hội sách online trên sàn Book365.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức (Thời gian thực hiện tuyên truyền từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 20/5/2020).
 
Tuyên truyền, triển khai Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/12/2015 của Chính phủ, trong đó tập trung tuyên truyền những điểm mới sau: Cách xử lý văn bản đã chứng thực không đúng pháp luật, Thông tư 01/2020/TT-BTP đã quy định đối với các giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không đúng quy định thì không có giá trị pháp lý; các trường hợp được chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền; không được nhận xét vào sơ yếu lý lịch khi chứng thực chữ ký, người thực hiện chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân không được ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng thực; rà soát danh sách cộng tác viên dịch thuật; thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bổ sung một số mẫu lời chứng mới.
 
Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa các quy định chính sách về Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhất là chế độ hưu trí BHXH và mặt được, mặt hạn chế và tác động tiêu cực nếu lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà không tích lũy thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí.
 
Thu Hoài
 print   send mail