Tin tức sự kiện
Thứ bảy 6/6/2020
Lịch làm việc và trực lãnh đạo, CCVC, người lao động VP UBND tỉnh từ ngày 17/4 đến ngày 22/4
 
Số máy thường trực: 0213.3.876.359; FAX: 0213.3.876.356
 

S
TT
Họ và tên/Chức vụ
Số điện thoại
Từ ngày 17/4 đến ngày 22/4/2020
17/4
Sáu
20/4
Hai
21/4
Ba
22/4
I. Thường trực UBND tỉnh
1
Trần Tiến Dũng
Chủ tịch UBND tỉnh
0936 603 509
x
x
x
x
2
Tống Thanh Hải
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
0947 262 666
x
x
x
X
3
Giàng A Tính
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
0917 678 569
x
x
x
x
4
Hà Trọng Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
0912 798 173
x
x
x
x
II. Lãnh đạo Văn phòng
5
Vũ Huy Hòa
Chánh Văn phòng
0986 983 889
 
x
 
X
6
Kiều Hải Nam
Phó Chánh Văn phòng
0974 312 888
x
 
X
 
7
Trần Cao Sơn
Phó Chánh Văn phòng
0972 596 999
 
x
 
X
III. Phòng Tổng hợp
8
Phạm Hồng Thái
Trưởng phòng
0936 302 879
x
x
x
X
9
Phạm Hồng Trường
Phó Trưởng phòng
0988 273 000
x
 
X
 
10
Đỗ Thị Ngà
Phó Trưởng phòng
0983 166 720
x
 
X
 
11
Vương Ngọc Tú
Chuyên viên
0984 957 757
 
x
 
X
12
Nguyễn Thị Chanh
Viên chức biệt phái
0836 491 983
 
x
 
x
IV. Phòng Văn xã
13
Dương Đình Mai
Phó Trưởng phòng
0975 999 769
x
x
x
X
14
Phạm Đăng Khoa
Phó Trưởng phòng
0829 687 777
 
x
 
X
15
Vũ Ngọc Hùng
Chuyên viên
0948 080 195
x
 
X
 
V. Phòng Kinh tế ngành – Tái định cư
16
Nguyễn Thành Đồng
Trưởng phòng
0988 435 434
x
 
X
 
17
Trần Châu Ngọc
Phó Trưởng phòng
0912 445 051
x
 
X
 
18
Hoàng Minh Hải
Phó Trưởng phòng
0983 369 135
 
x
 
X
19
Đoàn Anh Đức
Phó Trưởng phòng
0988 118 838
 
x
 
X
20
Nguyễn Anh Đức
Phó Trưởng phòng
0918 666 235
 
x
 
x
21
Nguyễn Văn Huy
Chuyên viên
0978 604 227
x
 
x
 
VI. Phòng Kiểm soát TTHC
22
Phạm Thị Nam Hồng
Trưởng phòng
0911 575 156
x
x
x
X
23
Tao Văn Đăm
Chuyên viên
0354 428 278
x
 
X
 
VII. Ban Tiếp công dân
24
Dương Thị Hải Duyên
Phó Trưởng Ban
0973 409 582
x
 
X
 
25
Lê Ánh Tuyết
Chuyên viên
0396 616 968
 
x
 
X
VIII. Phòng Hành chính – Tổ chức
26
Đặng Thị Diệu Thúy
Trưởng phòng
0945 381 299
x
 
X
 
27
Trương Thị Thu Hằng
Phó Trưởng phòng
0963 798 666
x
 
X
 
28
Nguyễn Thanh Hương
Chuyên viên
0915 456 505
 
x
 
x
29
Bùi Thị Trang
Nhân viên
0977 379 450
x
 
X
 
30
Hoàng Thị Thùy Duyên
Chuyên viên
0983 818 969
 
x
 
X
31
Đỗ Thành Chung
Chuyên viên
0978 936 993
 
x
 
x
32
Nguyễn Thị Vinh
Nhân viên
0984 704 820
x
x
x
x
IX. Phòng Quản trị - Tài vụ
33
Nguyễn Thanh Giang
Phó Trưởng phòng
0979 271 856
x
x
x
X
34
Trần Mạnh Hùng
Kế toán
0886 319 888
x
x
x
 
35
Nguyễn Hoài Thương
Thủ quỹ
0915 484 849
x
 
x
X
36
Nguyễn Thị Bình
Nhân viên
0976 981 840
x
x
x
X
37
Hoàng Thị Thơ
Nhân viên
0973 666 039
x
x
x
X
38
Nguyễn Anh Tuấn
Lái xe
0915 168 721
 
X
 
 
39
Hán Quốc Tuấn
Lái xe
0983 881 999
x
 
 
x
40
Nguyên Ngọc Sơn
Lái xe
0917 842 999
 
 
 
 
41
Nguyễn Văn Hưng
Lái xe
0912 655 352
 
 
 
 
42
Nguyễn Thành Phương
Lái xe
0915 131 999
 
 
 
 
43
Nguyễn Đình Hải Đăng
Lái xe
0973 931 168
 
 
 
 
X. Trung tâm Tin học & Công báo
44
Trần Huy Dương
Giám đốc
0915 061 858
x
 
x
 
45
Trần Việt Tiến
Phó Giám đốc
0914 805 117
 
x
 
X
46
Nguyễn Thị Hà
Phó Giám đốc
0368 763 388
 
 
X
 
47
Nguyễn Minh Tiến
Chuyên viên
0969 911 333
 
x
 
x
48
Đinh Thị Lan
Phóng viên
0973 376 333
 
 
 
x
49
Nghiêm Thị Kim Anh
Phóng viên
0963 961 082
x
 
 
 
50
Phạm Thu Hoài
Phóng viên
0966 186 333
 
x
 
 

 
Minh Tiến
 print   send mail