Lịch công tác
Thứ sáu 3/4/2020
Lịch công tác tuần 13 của Thường trực UBND tỉnh (từ ngày 23/3 – 29/3/2020).
 
Ngày/thứ
Đ/c Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Đ/c Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ 2
23/3
Sáng
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đi công tác Hà Nội.
Chiều
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đi công tác Hà Nội.
Thứ 3
24/3
Sáng
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
9h00: Họp giải quyết giá đất cụ thể để giao đất có thu tiền sử dụng đất Dự án Đường Nùng Nàng – Nậm Tăm.
Chiều
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ 4
25/3
Sáng
Đi khảo sát địa bàn về nông nghiệp.
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án di dân TĐC thủy điện Lai Châu tại huyện Nậm Nhùn và huyện Mường Tè.
Chiều
Đi khảo sát địa bàn về nông nghiệp.
Kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19
Làm việc tại cơ quan.
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án di dân TĐC thủy điện Lai Châu tại huyện Nậm Nhùn và huyện Mường Tè.
Thứ 5
26/3
Sáng
10h00: Làm việc với Công ty Luật Labor Law
9h00: Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
Đi kiểm tra dự án thủy điện xin khảo sát tại huyện Than Uyên, Tam Đường.
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án di dân TĐC thủy điện Lai Châu tại huyện Nậm Nhùn và huyện Mường Tè.
Chiều
- 14h00: Làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ.
- 15h30: Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương báo cáo vướng mắc trong công tác GPMB dự án đường dây 220kV Mường Tè – Nậm Nhùn.
14h00: Họp Đảng ủy xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ và kiểm tra tình hình phòng chống Covid.
Đi kiểm tra dự án thủy điện xin khảo sát tại huyện Than Uyên, Tam Đường.
Kiểm tra tình hình thực hiện dự án di dân TĐC thủy điện Lai Châu tại huyện Nậm Nhùn và huyện Mường Tè.
Thứ 6
27/3
Sáng
8h00: làm việc với Liên minh HTX và một số HTX trên địa bàn tỉnh.
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Làm việc tại cơ quan.
Làm việc tại cơ quan.
14h00: Họp BCĐ chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế.
Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
28/3
Sáng
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 
Chủ nhật
29/3
Sáng
 
 
 
 
Chiều
 
 
 
 
 
 
Minh Tiến
 print   send mail