Văn phòng UBND tỉnh
Thứ sáu 3/4/2020
Viết tắt kí tự trong văn bản đi đến của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
 

Để thuận lợi trong việc phân văn bản của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và soạn thảo văn bản của công chức, viên chức đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. Văn phòng UBND tỉnh quy định một số kí tự viết tắt như sau:

CV Số: 280/VPUBND-HC, ngày 17/3

 

STT
Tên đơn vị/Họ và tên
Chức vụ
Ký tự viết tắt
I
Uỷ ban nhân dân tỉnh
U
II
Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân
1.
Đ/c Trần Tiến Dũng
Chủ tịch
U1
2.
Đ/c Tống Thanh Hải
Phó Chủ tịch
U2
3.
Đ/c Giàng A Tính
Phó Chủ tịch
U3
4.
Đ/c Hà Trọng Hải
Phó Chủ tịch
U4
III
Văn phòng UBND
V
1
Đ/c Vũ Huy Hoà
Chánh Văn phòng
V1
2
Đ/c Kiều Hải Nam
Phó Chánh Văn phòng
V2
3
Đ/c Trần Cao Sơn
Phó Chánh Văn phòng
V3
IV
Các phòng, ban, trung tâm
1.
Phòng Tổng hợp Nội chính
TH
1.1
Đ/c Phạm Hồng Thái
Trưởng phòng
Th1
1.2
Đ/c Phạm Hồng Trường
Phó Trưởng phòng
Th2
1.3
Đ/c Đỗ Thị Ngà
Phó Trưởng phòng
Th3
1.4
Đ/c Vương Ngọc Tú
Chuyên viên
Th4
1.5
Đ/c Nguyễn Thị Chanh
Chuyên viên
Th5
2
Phòng Kinh tế ngành Tái định cư
KT
2.1
Đ/c Nguyễn Thành Đồng
Trưởng phòng
Kt1
2.2
Đ/c Trần Châu Ngọc
Phó Trưởng phòng
Kt2
2.3
Đ/c Đoàn Anh Đức
Phó Trưởng phòng
Kt3
2.4
Đ/c Hoàng Minh Hải
Phó Trưởng phòng
Kt4
2.5
Đ/c Nguyễn Anh Đức
Phó Trưởng phòng
Kt5
2.6
Đ/c Bùi Văn Huy
Chuyên viên
Kt6
3
Phòng Văn xã
VX
3.1
Đ/c Nguyễn Văn Dũng
Trưởng phòng
Vx1
3.2
Đ/c Dương Đình Mai
Phó Trưởng phòng
Vx2
3.3
Đ/c Phạm Đăng Khoa
Phó Trưởng phòng
Vx3
3.4
Đ/c Vũ Ngọc Hùng
Chuyên viên
Vx4
4
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
KS
5
Phòng Hành chính Tổ chức
HC
6
Phòng Quản trị - Tài vụ
QT
7
Trung tâm Tin học và Công báo
CB
8
Trung tâm Hành chính công
HCC
9
Ban Tiếp công dân
TD

 

 
Ban Biên tập
 print   send mail