Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ sáu 3/4/2020
Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an ninh lương thực quốc gia
 

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020".

 

Thời gian họp: 8h00 ngày 18/3/2020.

 

Tài liệu hội nghị: Tải về

 
Minh Tiến
 print   send mail