Văn phòng UBND tỉnh
Thứ sáu 3/4/2020
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thử nghiệm phòng họp không giấy tờ E Cabinet
 
Cuộc họp được tổ chức vào sáng ngày 16/3 do đồng chí Vũ Huy Hòa-Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm trực thuộc, chuyên viên khối tham mưu tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh.
 
  Triên khai phòng họp không giấy tờ E-Cabinet
   
Theo đó, các đại biểu được trực tiếp thực hiện một cuộc họp không giấy tờ trên phần mềm hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (E-Cabinet) của Viettel.
 
Tại cuộc họp các đại biểu tham gia ý kiến vào phần mềm E-Cabinet như: Tạo lập cuộc họp, gửi nhận tin nhắn báo họp, đăng ký tham gia, phát biểu, ghi chú tham gia ý kiến trực tiếp trong tài liệu họp, tham gia ý kiến trực tiếp trên phần mềm, đăng ký phát biểu, biểu quyết, ghi chép diễn biến của cuộc họp, thông báo kết luận cuộc họp…
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Huy Hòa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá phần mềm đơn giản, dễ sử dụng. Đồng thời, đồng chí đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số tính năng để thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng.
 
Phần mềm phòng họp không giấy tờ E-Cabinet nhằm giảm thiểu tối đa khối lượng giấy tờ cần in ấn hiện đang phải sử dụng trong các cuộc họp, tiết kiệm thời gian và kinh phí giấy mực chuẩn bị cho mỗi cuộc họp, đồng thời các thành viên tham gia họp có thể xem trước tài liệu, tham gia ý kiến, đăng ký phát biểu giúp chủ trì cuộc họp điều hành cuộc họp một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian hội họp. Kết thúc buổi họp phần mềm đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của một cuộc họp không giấy tờ đặt ra và được Cán bộ CCVC đánh giá, ủng hộ cao, có thể triển khai áp dụng ngay. 
 
Kim Anh
 print   send mail