Hoạt động
Thứ ba 20/4/2021
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác phát triển Đảng.
 
Công tác phát triển đảng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng là một trong những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ sở Văn phòng UBND tỉnh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. 
 
Văn phòng UBND tỉnh với chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu tổng hợp, giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh, các phó chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. Để thực hiện thắng lợi, chức năng nhiệm vụ được giao, trước hết phải nói đến đó là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, sự nỗ, ý thức trách nhiệm, đầu tàu gương mẫu của mỗi đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.
 
Nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. BCH Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo các Chi ủy chi bộ trực thuộc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ. Trong đó nổi bật và được quan tâm đặc biệt đó là công tác phát triển đảng viên. Hằng năm, cấp ủy Đảng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể; các phòng, trung tâm trực thuộc rà soát phân loại cán bộ CCVC- người Lao động trong cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó lựa chọn những quần chúng ưu tú, có thành tích nổi bật trong công tác cũng như sinh hoạt, tâm huyết với lý tưởng của Đảng, giới thiệu cử đi học các lớp nhận thức về Đảng, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu chở thành người đảng viên. Khi thời cơ chín mùi làm các thủ tục, thẩm tra hồ sơ đề nghị kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Với cách làm sát sao, tỷ mỷ, tuân thủ tuyệt đối Điều lệ Đảng, Đảng bộ đã  và làm tốt công tác phát triển đảng viên theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ II - nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.
 
Có thể khẳng định công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã được cấp ủy Đảng luôn chú trọng và yêu cầu số một đó là chất lượng Đảng viên mới. Minh chứng cho điều này đó là đảng viên mới được kết nạp, ngoài tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, thì người có trình độ đại học và đảng viên lớp TNCS Hồ Chí Minh đời chiếm tỷ lệ treenn 70%. Nhiều đảng viên sau khi kết nạp đã phát huy được năng lực công tác, tính tiên phong được bố trí những vị trí công tác trọng yếu tại các phòng, trung tâm.
 
 
Đồng chí Đặng Trần Thắng - Bí thư Đảng bộ trao Quyết định chuẩn y kết nạp đảng viên cho đảng viên mới.     Ảnh  Huy Dương
 
Đồng chí Đặng Trần Thắng, Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cho biết, cùng với công tác phát triển đảng viên, luôn được Đảng bộ quan tâm, đó là một trong các tiêu chí quan trọng Đảng bộ đã đặt ra nó liên quan mật thiết đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cán bộ kế cận trong những giai đoạn tiếp theo. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng đã sắp xếp công việc, bố chí thời gian hợp lý để cho cán bộ, đảng viên lần lượt tham gia học các lớp nâng cao lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn. Nhờ vậy, chất lượng đảng viên trong các chi, đảng bộ từng bước nâng lên; số đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hằng năm tăng rõ rệt. Hiện tại, Đảng bộ có 76% đảng viên có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học; 12 đảng viên có trình độ lý luận chính trị Cử nhân & Cao cấp, 03 đồng chí có trình độ Trung cấp. Kết quả đánh giá xếp loại đảng viên năm 2010, toàn Đảng bộ có 11 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc, 25 đồng chí đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 05 đồng chí được Tỉnh ủy tặng Bằng khen; 01 Chi bộ đảng trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh công nhân là một trong tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2010.
 

Đồng chí Lương Chiến Công trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên Nghiêm Văn Đẳng tại buổi sinh hoạt Chi bộ HC-TC.     Ảnh Huy Dương
 
Sau khi chia tách và thành lập 2004 đến nay, qua 7 năm xây dựng và trưởng thành từ một Chi bộ đảng cơ sở thuộc Đảng ủy DCĐ tỉnh với 17 đảng viên đến tháng 11/2011 số đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ đã lên tới con số 38 đảng viên. Với sự lớn mạnh không ngừng đó ngày 10/9/2009 Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh đã có Quyết định số: 2163-QĐ/ĐU về việc nâng cấp Chi bộ Văn phòng UBND tỉnh thành Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh trực thuộc Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh. Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh - Nhiệm kỳ 2010 - 2015 được tổ chức ngày 30 tháng 5 năm 2010, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ gồm 07 đồng chí, và thông qua Nghị quyết Đại hội. Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan Văn phòng UBND tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị; góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ văn phòng UBND tỉnh lần thứ II - Nhiệm kỳ 2010 -2015 đề ra: trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp được từ 4 – 6 đảng viên; hàng năm Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc đều đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trong đó có ít nhất 01 chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân chính đảng lần thứ VII cũng như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra.
Diệu Thúy 
 
Trang TTĐT VP
 print   send mail
Các tin đã đăng