Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ hai 21/5/2018
Chủ trương về chia tách, sáp nhập, giải thể, thành lập thôn, bản mới
 
Để việc chia tách, sáp nhập, thành lập thôn, bản mới theo đúng quy định của pháp luật, gắn với xây dựng Nông thôn mới và đảm bảo công tác quản lý của chính quyền cơ sở.  Ngày 18/10, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1322/UBND - TH gửi Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã yêu cầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chia tách điều chỉnh địa giới hành chính.
  
Theo đó không chia tách đối với những thôn, bản ở tập trung có từ lâu đời tránh ảnh hưởng đến việc gắn kết cộng đồng dân cư và xáo trộn nề nếp sinh hoạt, các hoạt động của thôn, bản.
 
Công văn cũng yêu cầu đối với trường hợp đặc biệt cần chia tách, thành lập thôn, bản mới, do bố trí sắp xếp lại dân cư, tái định cư thủy điện hoặc những thôn, bản quá đông dân cư, địa hình bị chia cắt không thuận tiện trong sinh hoạt, hội họp của thôn, bản phải có văn bản xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương bằng văn bản, các huyện, thị xã mới được triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Quy trình và hồ sơ chia tách, thành lập, sáp nhập, giải thể thôn, bản mới thực hiện theo quy định tại Điều 8, Chương II, Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Cương quyết không xem xét những hồ sơ đề nghị chia tách, thành lập, sáp nhập, giải thể thôn bản nếu chưa có ý kiến đồng ý về chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh trước đó bằng văn bản.
 
UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thẩm định Hồ sơ phương án chia tách, thành lập, sáp nhập, giải thể thôn, bản theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Kế hoạch kiểm tra công tác văn hóa xã hội tại huyện Mường Tè   (20/10/2011)
 • Thảo luận, thông qua 7 nội dung quan trọng trong phiên họp thường kỳ tháng 10 UBND tỉnh   (19/10/2011)
 • Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án công trình cấp bách trên địa bàn tỉnh   (18/10/2011)
 • Ủy quyền dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 66 của CP về phát triển ngành nghề nông thôn   (18/10/2011)
 • Khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 10 UBND tỉnh   (17/10/2011)
 • Chương trình công tác tháng 10/2011 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (12/10/2011)
 • Chuẩn bị nội dung trình Hội nghị lần thứ 9 - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII   (07/10/2011)
 • Kế hoạch làm việc của UBND tỉnh với các huyện Mường Tè, Sìn Hồ   (03/10/2011)
 • Công điện khẩn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn   (30/09/2011)
 • Kế hoạch Hội thảo giao lưu giữa nhà Khoa học và nhà Nông tỉnh Lai Châu.   (29/09/2011)
 • Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 – 2012   (28/09/2011)
 • Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 150 về thực hiện pháp lệnh Cựu chiến binh   (27/09/2011)
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 24 tháng 9 năm 2011   (26/09/2011)
 • Chuẩn bị nội dung phiên họp thương kỳ UBND tỉnh các tháng 10,11,12 năm 2011.   (26/09/2011)
 • Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn Nghị quyết 30a năm 2011   (23/09/2011)