Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ hai 21/5/2018
Công văn yêu cầu về việc tiếp tục giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2011
 
Ngày 3/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1232/UBND – XD yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Kho bạc nhà nước tỉnh tiếp tục giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.
 
Để thực hiện đúng kế hoạch giải ngân vốn đã giao của kế hoạch năm 2011, sớm đưa các công trình được đầu tư xây dựng vào sử dụng đạt hiệu quả đầu tư, đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, kho bạc nhà nươc tỉnh thực hiện nghiêm một số công việc sau:
 
1. Thực hiện nghiêm các nội dung nêu tại các Quyết định phân bổ vốn của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các Quyết định
 
Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư NSNN 2011 (trừ 04 danh mục đã đình hoãn tại Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 về việc đình, hoãn triển khai một số dự án đầu tư công). Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh phân bổ chi tiết vốn đầu tư từ nguồn thu ứng ngân sách của dự án đường Pắc ma - U Ma Tu Khoòng. Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 10/3/2011 về phân bổ chi tiết nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2011. Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 10/3/2011 về phân bổ chi tiết kinh phí xử lý các công trình Đê, Kè sạt lở cấp bách phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2010. Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh về phân bổ chi tiết dự toán chi thực hiện Chương trình MTQG; Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 V/v phân bổ, bổ sung dự toán chi thực hiện chương trình MTQG năm 2011. Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh V/v phân bổ nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2011 cho dự án kè chân mốc và kè biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh về việc phân bổ lại vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển cây Cao su năm 2011 từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2010. Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn năm 2011 từ nguồn vượt thu và kết dư Ngân sách Trung ương năm 2010. Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 6/9/2011 về phân bổ vốn khắc phục hậu quả cơn bão số 2. Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 6/9/2011 của UBND tỉnh Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện để đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn thu phụ thu khoáng sản năm 2010, năm 2011. Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh Phân bổ chi tiết nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011. Và các nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2010.
 
2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiếp tục rà soát theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ đối với các nguồn vốn được cân đối ngân sách huyện, thị.
 
3. Yêu cầu Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu có trách nhiệm tiếp tục giải ngân các dự án thuộc các Quyết định nêu trên theo quy định hiện hành.
 
4. Yêu cầu các Chủ đẩu tư (Ban QLDA) đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát và giải ngân thanh toán theo quy định.
 
5. Công văn này thay thế Công văn số 897/UBND-TM ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Lai Châu V/v kiểm soát giải ngân thanh toán đối với các dự án khởi công mới thuộc các nguồn vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2011.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh   (28/09/2011)
 • Công chức làm việc tại vùng khó khăn được hưởng phụ cấp của Nhà nước   (28/09/2011)
 • Xác định "thủ phạm" gây lạm phát tại Việt Nam   (27/09/2011)
 • Tăng cường kiểm tra, chống xuất khẩu lậu khoáng sản trên địa bàn tỉnh   (26/09/2011)
 • Xây dụng báo cáo tình hình triển khai thực hiện và đề xuất nhu cầu đào tạo nhân lực Y tế theo chế độ   (26/09/2011)
 • Thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo an toàn giao thông   (26/09/2011)
 • Triển khai công tác giám sát của HĐND tỉnh về chính sách khoán chăm sóc, bảo vệ, trồng rừng   (20/09/2011)
 • Hướng dẫn thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc   (19/09/2011)
 • Kết luận của Đ/c Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một số dự án xây dựng trường học   (15/09/2011)
 • Công an Lai Châu đi đầu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"   (13/09/2011)
 • Giải đáp thắc mắc về Dự án 600 Phó Chủ tịch xã   (12/09/2011)
 • Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội   (08/09/2011)
 • Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chè   (07/09/2011)
 • Tạm dừng cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên cả nước   (06/09/2011)
 • Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (01/09/2011)