Chính sách Kinh tế
Thứ bảy 19/6/2021
Báo cáo qui hoạch hệ thống giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản
 
Ngày 5/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 953/UBND – NN giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai và báo cáo qui hoạch hệ thống giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.
 
Để hoàn thành mục tiêu của Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020 nêu tại Quyết định 2194/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ đồng thời làm cơ sở để Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàn thiện quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất và cung ứng giống, đảm bảo đủ giống tốt, chất lượng cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai và báo cáo qui hoạch hệ thống giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh với các nội dung:
 
Tham mưu, triển khai lập quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất và cung ứng giống cây nông, lâm nghiệp giống vật nuôi và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.
 
Báo cáo thống kê, đề xuất danh mục các cơ sở nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống cây nông, lâm nghiệp giống vật nuôi và giống thủy sản thuộc tỉnh quản lý; dự kiến danh mục các dự án giống triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015.
 
Các nội dung tham mưu, báo cáo gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/8/2011 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Nghiêm Đẳng
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Từ ngày 20/7, rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ đất nông nghiệp.   (20/07/2011)
 • Chiến lược phát triển giao thông nông thôn đến 2020   (14/07/2011)
 • Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2011-2015   (10/02/2011)
 • Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011   (22/12/2010)
 • QĐ ban hành danh mục chi thường xuyên năm 2011   (22/12/2010)
 • Quy định đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (22/12/2010)
 • Quy định về quản lý bảo trì đường huyện, xã   (22/12/2010)
 • Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011   (22/12/2010)
 • Quy định Hạn mức giao đất ở   (22/12/2010)
 • Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh   (21/12/2010)
 • Quy định về đất cho tổ chức và cá nhân thuộc dự án tái định cư Thủy điện Sơn La   (21/12/2010)
 • Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích nộp NSNN   (21/12/2010)
 • Quy định đối với đất phát triển cây Cao su   (21/12/2010)
 • Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư xây dựng   (21/12/2010)
 • Quy định về cơ chế quản lý đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng   (21/12/2010)